Storkaia Brygge i Kristiansund

Bystyret støtter planene om et kjøpesenter på Storkaia i Kristiansund. Totalt skal det investeres 500 millioner kroner

Det har vært lansert mange ulike forslag til et nytt kjøpesenter i byen. Mange har vært opptatt av at det gamle bysenteret blir vitalisert. Bystyret har valgt å satse på ett av prosjektene ved kaiområdet. Der har eierne av fire av etterkrigseiendommene gått sammen om å lage et prosjekt. I dette prosjektet er det 14 000 kvadratmeter butikker og næringarealer og 4000 kvadratmeter boliger fordelt på 52 leiligheter, Selve senteret vil koste ca. 300 millioner, mens boligdelen utgjør 50 millioner kroner. I tillegg skal kommunen ruste opp Storkaia for 150 millioner kroner. Det er meningen at det nye senteret skal åpne 11. mars 2005.