Storgata 5

Pål

I oktober 2016 startet BetonmastHæhre med å bygge prosjektet Storgata 5 i Fredrikstad – og hvilket flott næringsbygg det er blitt.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Kontorbygg/næringsbygg

Byggherre: Fredriksborg Eiendom

Totalentreprenør: BetonmastHæhre Østfold

Arkitekt: Griff Arkitektur

Kontraktssum: 101 millioner kroner eks. mva

BTA: 5.500 kvadratmeter

Rådgivere: Betong, konstruksjon bunnplate: Martins Suta, Primekss l RIB, RIV, RIBr, og RIG: Multiconsult l RIAku: Brekke og Strand l RIByfy: Sweco l RIE: Rådgiverhuset l Landmåling/stikking: RG Oppmåling

Underentreprenører og leverandører: l Grunnarbeid: Jørgen Karstensen l Prefab: Contiga l Spunt og pel: Kynningsrud Fundamentering l Riving, betongsaging/kjerneboring og utomhus: Stensetting l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro: Østfold Elektro l Rørlegger: Askim og Mysen Rør l Tømring: Byggmester Tom Martinsen l Heis: Otis l Muring: Lasse Holst l Maling: Walther P Lislerud l Solavskjerming: Scandic Solskjermingsgruppen l Branntetting: Firesafe l Glass og Alu: Moss Glass og Fasade l Dører: Daloc l Taktekker: Fagprosjekt l Blikkenslager: Torbjørn Lemtun AS l Rekkverk/metallarbeider: Frech Mek l Systemhimling: System 1 l Systemvegger: Moelven Modus l Systemgulv: GBT consept l Spiler og finer i eik: Woodify l Ullfilt: Fraster l Kjøl og Fryserom: HB kuldetjeneste l Kjøkken: Sigdal l Lås og Beslag: Nokas l Vannkjøling og filtreringssystem: Pure water l Garnityr toaletter: Staples Solutions l Garderobe og tørkeskap: Sørlie prosjekt l SD anlegg: Johnson Controls l Sikkerhetsløsninger: Nokas l Betongarbeider: Primekss

Bygget, som inneholder fem etasjer og parkeringskjeller, har i hovedsak kontorer. I første etasje skal noe næringsvirksomhet på plass.

BetonmastHæhre har plassbygd et vanntett kjellerareal under havnivå for garasje samt tekniske rom. Resten av bygget er av stål og prefab.

– Fasade er kledd med Randers Ultima 157 mykstøpt teglstein, der alle horisontale fuger er inntrukket cirka en centimeter. Dette er gjort for bedre å få frem strukturen i teglsteinen, sier prosjektleder Thomas Øiseth Andersen i BetonmastHæhre til Byggeindustrien.

Flotte detaljer

I fasaden er det dessuten mye glass og flotte detaljer, og det er betydelig bruk av eik både på dører og himlinger utvendig.

– Bygget er gjennomgående utført med et materialvalg som gir særpreg. Innvendig, hvor det også er fasader av teglstein, er det delvis perforerte felter som både er akustikkdempende og har sentralavtrekk, sier Andersen.

Taket over femte etasje er inntrukket, og i tillegg er det bygd en lysgård. Taket er utført med hulldekker som er tekket med dobbelt lag takbelegg, samt at det er bygget takterrasse i plan 5.

Mye stål og eik

– Det er gjennomgående brukt mye ståldetaljer i alle dør-åpninger, samt i åpninger for øvrig i innvendige fasader. Et bevisst valg, er at alle dørfôringer og karmer skal prege fasaden, noe som har vært viktig for arkitekten. For eksempel er dørhåndtak utformet som håndløpere på rekkverk i trapper, og består av svart stål og eik. Fôringene til åpningen til blant annet toaletter, kaffestasjoner og heisåpninger er i massivt, svart stål. Disse ståldetaljene er også gjennom-gående for de innvendige trappene, sier prosjektlederen.

GBT-consept

Gulvene i bygget er opphevet, såkalte datagulv, med GBT-consept. Det vil si at gulvet har integrert ventilasjon, kjøling, varme og tekniske føringer. Hele gulvet er faktisk et stort luftkammer.

– På toppen av det hele, er gulvet dekket med eikeparkett i store, kvadratiske felter. Rekkverkene til tilkomstbruene i lysgården er gjennomgående lagd av svart stål, sier Andersen.

– Krevende

Fordi prosjektet ligger midt i sentrum av Fredrikstad, har det skapt utfordringer for entreprenøren å bygge Storgata 5.

– Kommunen har hatt strenge krav i forbindelse med trafikk og persontrafikk langs brygga på vestsiden av bygget. Det har vært viktig å ha et tett og godt samarbeid med kommunen. Det har også vært krevende å bygge en vanntett kjeller fire meter under Vesterelva, som ligger kun fire meter fra spuntveggen. Dessuten har vi koblet oss til en eksisterende P-kjeller til nabobygget, men med en helt annen fundamenteringsløsning. I seg selv har dette vært en utfordrende oppgave for oss, sier Andersen.

Gir skryt

Han understreker at alle involverte har gjort en god jobb i prosjektet, og gir en ekstra honnør til en av underentreprenør-ene.

– Alle har gjort en fremragende jobb, og hvis jeg skal fremheve noen, må det være murerfirmaet Lasse Holst AS for en glimrende jobb med byggets fasader, sier Thomas Øiseth Andersen.


Fremragende arkitektur

Det er Griff arkitektur AS som har tegnet det tiltalende bygget i Fredrikstad. Ifølge arkitekt Jarl Ture Vormdahl, var utfordringen å tegne et bygg som skal passe inn i en ganske ferdig bygd bysituasjon.

– Dette krevde at vi gjorde en god analyse av omgivelsene. Vi ønsket å skape et slektskap i materialitet til nabobebyggelsen, som i hovedsak består av bygninger med teglfasader, sier Vormdahl til Byggeindustrien.

Han legger til at Storgata 5 har to hovedfunksjoner; en restaurant del i første etasje, samt kontorer i de øvrige etasjene.

– Løsningen ble at vi ga restauranten en henvendelse og utsikt til brygga og torget, mens kontordelen har fått en markant henvendelse mot Storgata, sier Vormdahl, som også fremhever et sømløst samarbeid med interiørarkitekten Radius Design AS.

Fornøyd byggherre

Byggherren Fredriksborg Eiendom AS uttrykker også stor tilfredshet med gjennomføringen av hele prosjektet.

– Vi er strålende fornøyd, etter at vi har jobbet med dette prosjektet i mange år. Til slutt landet vi med et uttrykk mot den gamle industrihistorien i Fredrikstad, men satte denne i en moderne kontekst med det nye bygget. Vi har vært opptatt av å få med oss et godt lag som tok oppgaven på alvor, og spesielt vil jeg gi skryt til BetonmastHæhre og arkitekten som har skapt det flotte resultatet, sier utviklingssjef Vidar Solberg i Fredriksborg Eiendom til Byggeindustrien.