Støren verksted og parkeringsspor

Foto: Torkel Dalan, Bane NOR
AFlogo

AFlogo

Trymlogo

Trymlogo

AstrupHellern

AstrupHellern

Nlogo

Nlogo

Søbstad

Søbstad

HelgesenTekniske

HelgesenTekniske

Visiontech

Visiontech

Klund

Klund

Kraftlaget

Kraftlaget

SoknaElektro

SoknaElektro

GaulaElektro

GaulaElektro

Det gamle jernbaneknutepunktet Støren i Trøndelag har fått et topp moderne togverksted og et stort parkeringsområde for tog.

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Fakta Støren verksted

Sted: Støren, Midtre Gauldal kommune

Prosjekttype: Jernbaneverksted

Bruttoareal: 7500 kvadratmeter

Byggherre: Bane NOR Eiendom

Byggherrerepresentant: Sweco

Hovedentreprenør: AF Bygg Oslo

Kontraktsum: ca. 480 millioner

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

Landskapsarkitekt og rådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Arbeidsfellesskapet KSG (Kraftlaget Rise, Gaula Elektro, Sokna Elektro l Automasjon: Visiontech l Grunnarbeid, betong, utomhus: Søbstad l Rør: K. Lund Maler: Sverresborg Malerservice l Ventilasjon: Hamstad l Systemvegger og himlinger: Modulvegger Trondheim Kraner: Industrikran l Heis: Kone l Glass: Moss Glass & Fasade l Tømrer: Betonmast Trondheim l Mur: Murmester Erlend Knudtsen Råbygg: Helgesen Tekniske Bygg l Jernbaneteknisk: Baneservice, Powercontrol, Wagemann, Poweron, Westmatic og Windhoff l LFS/HSV: Banesikring

Verkstedet kan vedlikeholde alle typer tog, men er spesielt tilpasset de nye togene Flirt (T76) på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen. Dette er en togtype som kan gå både på strøm og diesel. Flirt-togene er mye lengre enn de gamle, og verkstedet og den nye vaskehallen er dimensjonert for å romme tog av inntil 114 meters lengde.

Det nye verkstedet puster liv i en stolt jernbanetradisjon på Støren som er nesten 160 år gammel. Støren er stoppested på Rørosbanen, Dovrebanen og lokalpendelen Trønderbanen, Rørosbanen, og Dovrebanen.

Nesten én milliard

AF Gruppen har vært hovedentreprenør for verkstedet, mens Trym Anlegg har vært totalentreprenør for parkeringsområdet utendørs. Totalkostnaden for verkstedet er på cirka 650 millioner kroner, og for parkeringsområdet cirka 270 millioner.

Støren verksted er det 13. togverkstedet som eies av Bane NOR Eiendom og leies ut på kommersielle vilkår til togselskapene. På Støren er SJ Norge leietaker.

Har bygd før

Jernbaneverksted er ikke noe nytt for AF Gruppen og prosjektdirektør Ove Vedvik. Entreprenøren bygde det nye jernbaneverkstedet i Drammen som åpnet i 2011.

Fakta parkeringsområdet

Sted: Støren

Prosjekttype: Hensetting for nye tog og utbedring av planovergang og adkomst

Bruttoareal: Ca. 100.000 kvadratmeter

Byggherre: Bane NOR Utbygging

Totalentreprenør: Trym Anlegg

Omsetning: Ca. 230 millioner kroner ekskl. mva.

Rådgiver: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: RIAS Midt Elektro l Norocs l Veidekke l Trondheim Stål l AK Granheim l Aune Maskin l Proxll l Møre Trafo l B&B Entreprenør

– Støren verksted er i grenselandet mellom bygg og anlegg, med et administrasjonsbygg, energisentral, lager og store haller for verksted og togvask. Bygningsmessig ganske ukomplisert, mens tekniske og jernbanetekniske leveranser har vært utfordrende. Vi er meget godt fornøyde med valg av underentreprenører, sier Vedvik.

Prosjektet startet 7. september i 2020 og ble overlevert i begynnelsen av juli 2022, fire måneder forsinket.

– Utfordringen underveis har vært pandemien. Veldig mange av de jernbanetekniske leveransene har kommet fra utlandet, og disse har til dels forsinket prosjektet, forklarer Vedvik.

På det meste hadde AF Gruppen 120 personer i sving på anlegget.

– Helt fra starten la vi vekt på å engasjere lokale firma, mange fra dalføret og fra Trondheim. AF Gruppen er veldig fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og samarbeidet med Bane NOR Eiendom har vært veldig bra, sier Ove Vedvik.

Løfter 280 tonn

To spor går gjennom verkstedet og ett gjennom vaskehallen. Togene kan bare kjøre videre etter at jobben er avsluttet. Et av sporene i verkstedhallen har kjøreledning i taket. Dette setter helt spesielle krav. Det samme sporet er utstyrt med laserstyrte jekker som posisjonerer seg etter hva slags tog som skal løftes. Togsett på inntil 280 tonn kan heves 1,7 meter over bakken i løpet av et par minutter. På moderne tog er mye av teknikken flyttet opp på taket for bedre beskyttelse og enklere tilgang. Vaskehallen ser ut som en sterkt forvokst bilvaskhall med børster, underspyling og store vifter for tørking.

Administrasjonsbygget huser verkstedpersonell, rengjøringspersonell og togpersonell. Bygget har garderobeanlegg og lokførerne har egne soverom. Et bygg som også er tilknyttet verkstedet huser delelager og medier som fett, olje, vindusspylervæske og alt som trengs for å drive service på togene. Delelageret er plassert i en pater noster, en heis som går i sløyfe.

Rør og slanger er lagt i kulvert som går inn til verkstedet og vaskehallen frem til der det er behov.

Stor utendørsjobb

I tillegg til verksted, vaskehall og administrasjonsbygg er det etablert et svært uteområde for parkering av tog med nye spor. Kapasiteten er ni tog. To av sporene leder gjennom verkstedet og ett gjennom vaskehallen slik at togene kan kjøre videre, uansett om de kommer nord – eller sørfra.

– En spennende jobb, sier prosjektleder Roar Bardal i Trym Anlegg.

– Jernbane er et viktig satsingsområde for oss. Trym Anlegg har mye erfaring med jernbanearbeid, blant annet ved etableringen av godsterminalen på Heggstadmoen og Leangen stasjon. På Støren har vi bygd parkeringsområde for tog med ny planovergang og adkomst, elleve nye spor inkludert kjøreledning, og 19 sporveksler med tilhørende infrastruktur, og vi har fått på plass hele signalsystemet. Utenfor området har vi etablert en 75 kubikkmeter tank for diesel og 9 kubikkmeter tank for AdBlue, forteller Bardal.

På det meste har de vært 40-50 personer i aktivitet samtidig på anlegget.

Prosjektsjef Stine Wist i Bane NOR Utbygging synes det har vært et krevende prosjekt, men samtidig lærerikt og spennende.

– Tidspresset har vært stort, men gjennomføringen har vært rask og effektiv. Vi hadde detalj-planlegging i januar 2019, anlegget ble tatt i bruk i november 2021 og endelig ferdigstillelse var i mai 2022. Dette takket være at alle de involverte partene som har stått på og levert over forventning.

Wist forteller at det var en spesiell utfordring under pandemien.

– Nye retningslinjer og krav i forbindelse med smittevern gjorde hverdagen annerledes og vanskeligere å planlegge. Tiltak ble vurdert fortløpende både på byggeplass og i kontorlokaler. Vi ville redusere risikoen for nøkkelpersonell, og finne balanse for hvor mye det var nødvendig at de befant seg på anlegget.


Flere prosjekter