Store utbyggingsprosjekter – fra nå til 2020

StedOslo, Norge
ArrangørTFSK og Metier
Fra23.10.2014
Til23.10.2014
TidspunktTorsdag kl 8.30 - 16.00

- Samferdsel og infrastruktur
Veg, jernbane, kollektivtransport, luftfart, kraftnett, vann og avløp

- Bygg
Sykehus, skoler, boliger, fengsler, kulturbygg, forsvarsbygg, regjeringskvartal, OL 2022

Hvordan skal en årlig prosjektportefølje på NOK 200 MRD gjennomføres til planlagt tid, kvalitet og uten kostnadsvekst?

Vi snakker om investeringer på 200 MRD årlig innen bygg og anlegg. Dette er mer enn vi noen gang tidligere har håndtert i Norge. Hvordan skal dette gjennomføres, og hvilke konsekvenser får alle de store prosjektene for kapasiteten til de mindre prosjektene, eksempelvis rehabiliteringen av sykehjem på Ullensaker, ny idrettshall i Bergen, kontorbygg på Stjørdal, eller boliger i Tromsø?

Store utfordringer krever ofte nye tanker og endring. Du vil få innsikt i problemstillinger som gjør deg bedre i stand til å møte utfordringene. Du vil høre hva Regjeringen planlegger, hvordan store statlige enheter vil møte utfordringen, hvordan markedsaktørene ser på situasjonen, og du vil kunne stille spørsmål og delta i debatten.

Program og påmelding