På det laveste var kraftprisen i Sør-Norge nede i 12 øre per kilowattime i forrige uke. På det høyeste var den 180 øre per kilowattime. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
På det laveste var kraftprisen i Sør-Norge nede i 12 øre per kilowattime i forrige uke. På det høyeste var den 180 øre per kilowattime. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Store svingninger i strømprisene i forrige uke

Varierende vind- og solkraftproduksjon i Europa bidro til store prisvariasjoner på strøm i Sør-Norge i forrige uke, mens prisene i vest var mer stabile.

Det skriver NVE i en oppdatering om kraftsituasjonen i uke 12.

I helgen var prisen i Sørvest- og Sørøst-Norge nede i 12 øre per kilowattime. På det høyeste hadde det samme området en kraftpris på 180 øre per kilowattime.

Da prisen var lavest, var det mye vind- og solkraftproduksjon i Europa. Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia fikk mange timer med en pris på null eller negative strømpriser.

Det bidro til lav produksjon i sørlige Norge og full import på mellomlandsforbindelsene.

– Et slikt driftsbilde gir utfordringer i kraftnettet i sørlige Norge. Som et tiltak i forkant av denne situasjonen reduserte Statnett importkapasiteten fra både Sverige og Storbritannia på lørdag og søndag, skriver NVE i oppdateringen.

Da prisene var på sitt høyeste onsdag ettermiddag, var det høyt forbruk og lite vind- og solkraftproduksjon på kontinentet.

Vest-Norge hadde en mer stabil pris gjennom uken, og landsdelen var verken med opp på de høyeste prisene i ukedagene eller ned på de laveste prisene i helgen.