Riksvei 13 mellom Tyssedal og Stana er stengt etter at det gikk et mindre ras mandag. På akkurat samme plass som det gikk et større ras tirsdag 19/7, som dette bilde viser. Nå skal 300 kubikkmeter med masse i fjellsiden sprenges bort. Foto: Steinar Fresvik, Statens vegvesen / NTB
Riksvei 13 mellom Tyssedal og Stana er stengt etter at det gikk et mindre ras mandag. På akkurat samme plass som det gikk et større ras tirsdag 19/7, som dette bilde viser. Nå skal 300 kubikkmeter med masse i fjellsiden sprenges bort. Foto: Steinar Fresvik, Statens vegvesen / NTB

Store steinmasser skal sprenges vekk ved riksvei 13 i Hardanger

Geologer er på plass på rasstedet på riksvei 13 nord for Tyssedal i Hardanger, hvor veien fortsatt er stengt etter steinras. 300 kubikkmeter skal sprenges vekk

– Hvis alt går etter planen, vil vi sprenge ned 300 kubikk med grov stein som ligger i fjellsiden, sier byggeleder Rolf Anders Svensson til NRK.

Veien vil åpnes igjen på stedet så snart det vurderes som forsvarlig. Når det vil skje, er foreløpig usikkert.

Riksvei 13 mellom Odda og Hardangerbroen har vært stengt siden mandag etter at tre steiner kom ned i veibanen. Den største av steinene var på rundt 25 kilo.

Den sterkt trafikkerte veien var også stengt på grunn av et steinras på samme sted i forrige uke.

Sammen med kollektivselskapet Skyss sørger Ullensvang kommune for at arbeidsreisende får båtskyss mens veistrekningen er stengt. For langveisfarende er det omkjøring, blant annet via fylkesvei 550 og ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd.