Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå er det bekymringer i Vestby, der det er lagt ut store mengder TBM-masser fra Follobanen. Foto: Stefan Offergaard
Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå er det bekymringer i Vestby, der det er lagt ut store mengder TBM-masser fra Follobanen. Foto: Stefan Offergaard

Store mengder TBM-masser deponert i Vestby – i fire år har Bane Nor vært stille om miljøutfordringene på Åsland

Våren 2019 hadde Bane Nor klarlagt at TBM-masser førte til utlekking av sulfat og uran på Åsland. Likevel ble ikke Vestby kommune, der nesten 1,3 millioner tonn overskuddsmasse fra Follobanen er lagt ut, varslet. Nå er naboer sterkt bekymret.