Store investeringer på Årø

Avinor planlegger investeringer for 195 millioner kroner ved flyplassen på Årø i Molde i perioden 2007 - 2019. Nok en utvidelse av terminalbygget og bygging av parkeringshus vil kreve mest. Nytt tårn inngår også i planene.

Dette opplyser Avinors lufthavnsjef ved Molde lufthavn Årø, John Offenberg, til Romsdals Budstikke. Nasjonal transportplan Som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan for 20102019, har Avinor utredet behov og muligheter for stamnnettets utvikling i et perspektiv på 30 år det vil si fram til 2040. Regjeringa skal legge fram en stortingsmelding om saka ved årsskiftet 20082009. Avinor har i planperioden fram til 2040 registrert et samlet investeringsbehov på landsplan på 55 milliarder kroner. Det utgjør 1,5 milliarder kroner årlig, noe som samsvarer med gjeldende investeringsnivå. Investeringsplana bygger på en årlig trafikkvekst på 2,8 prosent. Trenger 285 millioner Ved Molde lufthavn Årø vil det i perioden 20072040 være behov for investeringer på totalt 285 millioner kroner, skriver avisa. Terminalbygget er alene beregnet til godt over 100 millioner kroner. Hvor tidlig i planperioden terminalbygget kommer, er ikke klart. Ellers er nytt kontrolltårn ført opp med 90 millioner kroner i perioden 2020 - 2029. Først en gang i perioden 2030 2040 har Avinor ført opp 100 millioner kroner til ytterligere utvidelse av terminalbygg og landside, samt omlegging av adkomst til flyplassen. Rullebaneforlengelse utgjør kun 12,5 millioner kroner ettersom Molde Lufthavnutvikling AS tar seg av de resterende kostnadene.