Lars Mamen i Fair Play Bygg og Håvard Kvivesen i Malermester Buer sier det er viktig med høyt fokus på smittevernarbeid på byggeplasser.

Store forskjeller i smittevernarbeid på byggeplasser: – Tydelig skille mellom seriøse og useriøse

Mens seriøse aktører som AF Gruppen tar flere grep på byggeplassen i Bispevika i Oslo for å sikre godt smittevern, er det flere useriøse aktører som dropper å beskytte de ansatte mot smitte. – Åpenbar helserisiko, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.

– Det er store forskjeller fra byggeplass til byggeplass når det gjelder smittevern og hygiene. Her ser vi et tydelig skille mellom seriøse og useriøse bedrifter. De seriøse bedrifter legger seg i selen, innfører smittevernrutiner og følger gjeldende retningslinjer. De useriøse derimot gjør ingenting, og utsetter dermed arbeiderne for en åpenbar helserisiko, sier Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg Oslo.

Han står på AF Gruppens byggeplass i Bisepevika i Oslo, hvor vel 250 byggearbeidere fortsatt er i full sving. Både hovedentreprenøren og underentreprenører har tatt flere grep for å sikre god hygiene og godt smittevern.

– Dette er en enorm byggeplass, men per nå er det ingen som er bekreftet smittet. Vi rapporterer til byggeledelsen hver dag, og melder ifra om fravær og om noen er syke. Det er satt opp skilt, som minner ansatte om å holde avstand til hverandre. Vi spiser også på skift, for å unngå at det er for mange i brakkene av gangen, sier maler og bas Haavard Kvivesen i Malermester Buer.

Flere brakker uten håndvask

Han sier at de daglig deler ut håndsprit til arbeiderne og oppfordrer dem til å vaske hendene ofte.

– Smittevern og hygiene er blitt tatt på alvor fra første dag, og det er vi veldig fornøyde med, sier Kvivesen.

HMS-leder Terje Ruud i AF Gruppen og HMS-leder Hilde K. Nielssen i AF Byggfornyelse påpeker også renholdet på brakkene har økt.

– Brakkene vaskes hver dag, og da fokuseres det spesielt på vask av håndtak, bord og andre overflater som ofte tas på, sier Nielssen.

Mamen i Fair Play Bygg er fornøyd med tiltakene til AF Gruppen og Malermester Buer. Han mener rutinene deres er et eksempel til etterfølgelse, men langt ifra alle byggeplasser i Oslo har innført like strenge krav.

– De mest useriøse bedriftene hopper over alt av retningslinjer, og på enkelte byggeplasser har ikke arbeiderne mulighet til å vaske hendene sine engang. Det er flere brakker hvor det verken er vann eller håndsprit. Det er generelt mange fæle brakker, som ikke er egnet til formålet, sier han.

Alvorlig helserisiko

– På byggeplassene er det ofte trangt om plassen og mange mennesker. Kombinerer du det med dårlig renhold og manglende sanitære forhold, er arbeiderne veldig sårbare for smitte. De sparer kanskje noen kroner, men det kan føre til alvorlig helserisiko. Det kan også være et tegn på at også andre ting ikke er som det skal på byggeplassen, legger han til.

Mamen understreker imidlertid at det ikke bare er useriøse bedrifter som mangler rutiner for smittevern og hygiene.

– Det er mange arbeidsgivere, også noen veletablerte bedrifter i byggebransjen, som ikke har alt på stell, men som generelt likevel er seriøse aktører. De behøver kanskje et spark bak, eller skal vi si et puff i riktig regning? Alle arbeidsplasser må ha tilgang på håndvask, rene toalettfasiliteter og rene spiseplasser. Å spise i bilen eller i verktøycontaineren er ikke bra nok i dag, sier Mamen.

Fair Play Bygg Oslo er opprettet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og jobber for å rydde opp i byggenæringen. Mamen får daglig inn tips om kriminelle og kritikkverdige forhold.

– Smittevern kan høres bagatellmessig ut i forhold til sosial dumping, svindel og slavearbeid, som vi ellers jobber med, men dette handler om helsen til arbeidere. Det er viktig, sier han.

Verneombud har en viktig jobb

Siden koronautbruddet startet, har Mamen snakket flere verneombud og tillitsvalgte, som har meldt ifra til arbeidsgiverne sine om dårlig hygiene og smittevernrutiner i brakkerigger og på byggeplasser.

– Det er flere eksempler på at verneombud har varslet byggeledelse om at smittevernanbefalinger ikke følges. Vi har også hørt at det har ført til at arbeidere har reist hjem og ikke ville jobbe. På disse stedene har ledelsen fort tatt affære, og det er nå innført nye og gode rutiner, sier han.

Mamen mener eksemplene viser hvor viktig jobb verneombudene har under koronakrisen.

– De har et stort ansvar, spesielt nå om dagen. Vi vil oppfordre flere arbeidere til å melde ifra til verneombudene sine, og ikke finne seg i dårlig smittevern. Seriøse bedriftene skal ikke være vanskelige å be når de først gjøres oppmerksomme på forholdene. Bedrifter som ønsker å framstå som seriøse må følge retningslinjene, ellers setter de egne ansatte og kunder for risiko, sier han.