kommentar kran Foto: Håkon Mosvold Larsen
kommentar kran Foto: Håkon Mosvold Larsen

Store endringer for byggenæringen

Den norske byggenæringen har vært gjennom en turbulent periode de siste 2-3 årene. En krevende koronapandemi medførte at man måtte jobbe annerledes og være kreative for å holde hjulene i gang. Det klarte næringens aktører på en overbevisende måte, og var med på å bidra til at det norske samfunnet kom så bra ut av denne spesielle perioden som vi faktisk gjorde.