Store bøter er det som trengs

Bruken av svart arbeid svekker de seriøse aktørene i byggenæringen og er med på å undergrave hvordan det norske velferdssamfunnet er bygd opp. Politiet er nå begynt å skrive ut store forelegg til de som blir tatt i å bruke svart arbeid, og denne typen straff er noe som helt klart kan skremme mange fra å benytte seg av disse tjenestene.

Det er flere problemer og utfordringer ved at mange fortsatt velger å benytte seg av svarte tjenester. For det første er det selvsagt ulovlig, og de som velger å kjøpe inn ulike oppdrag svart, må da godta risikoen ved å bryte reglene. De fleste burde opplagt kjenne til hva som er lov og ikke nå, og de som nå bevisst kjøper inn svarte tjenester gjør dette bevisst og velger da å løpe denne risikoen og straffen som vil kunne komme. Dessuten er dette selvsagt med på å undergrave de seriøse aktørene i næringen som nekter å ta på seg denne typen oppdrag. Det er nær umulig å konkurrere med kostnadsbildet til de som ikke betaler skatter og avgifter. Dermed får vi en del av næringen hvor konkurranseforholdene er bortimot helt ødelagt, og dette gjelder da i hovedsak innen rehabilitering og oppussing i privatmarkedet Dette omhandler en ikke ubetydelig del av totalomsetningen innen byggenæringen. Inntektene samfunnet her dermed taper representerer store verdier, og går ut over hele velferdssamfunnet vårt. Det er mange milliarder kroner som hvert år forsvinner inn i den svarte økonomien. Dette er ikke et problem som gjelder for Norge alene, ei heller er det sannsynligvis verre her enn i andre land, men det gjør selvsagt ikke situasjonen noe bedre av den grunn. Veldig mange av de som kjøper tjenester svart har opplagt råd til å kjøpe disse tjenestene lovlig, men gjør dette bevisst for å spare noen kroner.

Så er det da selvsagt et spørsmål om det blir billigere til slutt. Det er en stor risiko ved å kjøpe inn til dels meget omfattende arbeider svart. Blir det reklamasjoner kan man stå tomhendt tilbake, og uten kvittering vil det ofte være veldig vanskelig å komme noen vei om man skal klage på hva som er utført. Det er også mage som har havnet i en slik situasjon, og deretter måttet hente inn et seriøst firma for å utbedre arbeidene, noe som selvsagt kan bli langt dyrere enn om man hadde gjort alt riktig fra starten av.

Det er gjort mange tiltak de senere årene for å få bukt med det svarte markedet, men bare med begrenset suksess. Det er fortsatt et stort og uoversiktlig svart marked i Norge. Men nå har politiet begynt å skrive ut bøter som virkelig svir. Nylig ble det kjent at politiet på Romerike har skrevet ut store bøter til privatpersoner som har kjøpt svarte håndverkertjenester. I tillegg er det inndratt verdier på flere hundre tusen kroner. Samlet har enkeltpersoner fått bøter og inndratt verdier på totalt 400.000 kroner, og dette er da summer som overgår hva jobben kostet i utgangspunktet. Summen som er betalt inn til det svarte firmaet kommer selvsagt i tillegg, og da begynner det å bli virkelig store summer.

Dette er veldig bra. Er det et virkemiddel som kan hjelpe mot de som bevisst bruker svarte tjenester for å spare penger, er å gjøre det enda mer risikabelt, og da potensielt mye dyrere enn å handle hvitt. Er det én ting som vil kunne hjelpe innen dette feltet, er det penger. Målet er at disse bøtene skal virke preventivt, og det håper vi virkelig de gjør. Det burde i hvert fall skremme. Det er ikke spesielt hyggelig å få lovens lange arm på besøk, og i tillegg måtte ut med mange hundre tusen kroner i straff for arbeid som er utført hjemme. Vi tror dette vil virke, og håper ikke minst at det settes av ressurser til å bekjempe dette markedet. For markedet finnes dessverre.