Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Stor undersøkelse skal gi svar på byggenæringens klimainnsats

Byggenæringens aktører vil ha svar på hvordan det står til med virksomhetenes klimaarbeid.

Gjennom samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 og BAE-rådet, har rundt 20 000 virksomheter fått tilsendt en undersøkelse som skal kartlegge kunnskap om, og holdninger til, temaer som klima, natur, sirkulærøkonomi og forurensning.

– Andre undersøkelser handler mer om tall, mens vi går inn på overordnet strategisk nivå, og spør om ambisjoner og holdninger. Vi skal på en måte måle modenheten i bransjen på dette viktige området, sier leder for bærekraftsgruppen i SAMMEN2030, Ketil Søyland i Norconsult, i en pressemelding.

Ketil Søyland. Foto: Norconsult
Ketil Søyland. Foto: Norconsult

Også Fagansvarlig for bærekraft Maarten Lohne van der Eynden i Nye Veier og kommunikasjonssjef Morten Nordskag i Grønn Byggallianse har vært med på utviklingen av undersøkelsen i bærekraftsgruppen. Nordskag understreker viktigheten av byggenæringens rolle i arbeidet med å nå klimamålene.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og bidrar med betydelige utslipp. Skal Norge nå sine klimamål kommer man ikke utenom denne næringen. Derfor blir det svært interessant å se hvor næringen står i dag, og hvordan virksomhetenes strategier er på dette området, sier Nordskag i meldingen.

Morten Nordskag. Foto: Grønn Byggallianse
Morten Nordskag. Foto: Grønn Byggallianse

Taksonomien
Undersøkelsen tar blant annet utgangspunkt i de seks områdene i EUs taksonomi.

– Kravene i EUs taksonomi blir stadig viktigere, og vi stiller spørsmål relatert til de seks miljøtemaene i taksonomien. I dag gjelder kravene til rapportering kun de største virksomhetene, men alle vil påvirkes av dette, sier Søyland.

Også Maarten Lohne van der Eynden mener det er viktig å se på hvordan virksomhetene tenker rundt miljømålene i taksonomien.

– Taksonomien er en svært viktig referanse for hvordan kravene til næringslivet vil utvikle seg. Med denne undersøkelsen tar vi temperaturen på byggenæringen. Det vil gi oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet på dette viktige området, legger van der Eyden til.

Ulikheter i næringen?
Søyland tror det blir spennende å se om det er ulikheter mellom de ulike delene av næringen.

– Undersøkelsen er lagt opp slik at vi kan dele opp i byggherrer, entreprenører, utførende, rådgivere, og så videre. Det skal bli interessant å se om det er forskjeller i ambisjoner og holdninger i de ulike segmentene, sier Søyland.

Nordskag er spesielt spent på holdningen til byggherrene.

– Det meste starter hos de som bestiller bygg. Hvilke miljøambisjoner de har, og hvilke krav de kommer til å stille, er helt avgjørende for hvordan næringen utvikler seg. Det blir svært spennende å analysere svarene vi får, sier han.

Håper på mange svar
Søyland håper så mange som mulig bruker de minuttene det tar å besvare spørsmålene i undersøkelsen.

Maarten Lohne van der Eynden. Foto: Nye Veier

Maarten Lohne van der Eynden. Foto: Nye Veier

– Som i alle undersøkelser, er kvaliteten på svarene avhengig av at så mange som mulig deltar. Vi regner med at mange av de store vil svare, men det er vel spå viktig å få svar fra de mindre virksomhetene, da de samlet sett utgjør en betydelig del av næringen, sier han.

Ambisjonen til SAMMEN2030 er at undersøkelsen skal gjennomføres hvert år.

– Med årlige undersøkelser kan vi følge utviklingen. Om det går raskt nok, og om utviklingen går i ulikt tempo i ulike deler av næringen, er spørsmål det blir viktig å svar på, sier Nordskag.

Svarene i undersøkelsen vil bli lagt frem på neste toppledersamling i SAMMEN2030, som arrangeres 12. oktober i Oslo.