Ill. ViaNova/Bjørvikautbyggerne

Stor-Oslo Eiendom kjøper tomt i Bjørvika

HAV Eiendom AS har på starten av det nye året signert kontrakt med Stor-Oslo Eiendom om salg av tomten B4 på Paulsenkaia.

Tomten ligger ved siden av Den norske Opera og det nye Munch-museet. Eiendommen er regulert til ca. 20.000 m2 bolig- og handelsarealer.

- Området som B4 ligger i blir hovedstadens nye kulturbydel, med Deichmanske bibliotek, Operaen og Munch-museet som nærmeste naboer. B4 blir en viktig brikke for ferdigstillelsen av dette området, og knytter sammen sentralbanestasjonen med områdene rundt kulturbyggene, samt den vestlige delen av Bjørvika, heter det i en pressemelding.

Administrerende direktør Eva Hagen i HAV Eiendom er svært glad for å selge til Stor-Oslo Eiendom. 

- Stor-Oslo Eiendom har flere ganger deltatt i konkurranser når vi har solgt tomter i Bjørvika. De har vist stort engasjement for å delta i utviklingen av Fjordbyen og vi synes det er gledelig at Stor-Oslo Eiendom endelig nådde helt opp i konkurransen. HAV Eiendom mener at Stor-Oslo Eiendom har den tilstrekkelige kompetansen og den riktige innstillingen som skal til for at dette blir et vellykket prosjekt på en av Oslos mest profilerte tomter. Vi kommer til å samarbeide tett i tiden fremover når vi nå selv skal i gang med utbygging av tomten Diagonale og B1. Vi ser dette salget som en viktig milepel for å få ferdigstilt denne delen av Bjørvika, sier Eva Hagen i HAV Eiendom.

- Vi er svært glade for at vi har sikret oss denne muligheten og gleder oss til å komme i gang med prosjektet. Vi ser for oss å bygge mellom 170 og 200 boliger, i tillegg til ca. 5.000 m2 med servering og handelsarealer. Dette er Bjørvikas indrefilet og kanskje den beste boligtomten i Oslo akkurat nå, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

- Vi starter planlegging og utvikling med en gang og ønsker å komme i markedet med salg av boliger i løpet av 2016. Vi vil starte byggingen i starten av 2017 og ferdigstille prosjektet i første halvår av 2019. Da har vi åpne butikker og serveringssteder, samt innflyttede boliger i god tid før Munch-museet åpner dørene, sier Grimstad.

Utbyggingen vil skje parallelt med Munch-museet og HAV Eiendoms prosjekt på nabotomten B1, slik at Paulsenkaia i sin helhet kan ferdigstilles samtidig i løpet av 2019.

- Det blir hektisk og mye byggeaktivitet, men dette er vi positive til, fortsetter Grimstad. Vi ønsker å samarbeide tett med våre naboer på Munch-museet og HAV Eiendom slik at det blir mulig for byens befolkning å vandre langs Akerselva, forbi Operaen, vårt prosjekt og ut til det nye Munch-museet når dette åpner. Dette skal vi få til, avslutter Grimstad