Årets vinner av Studentprisen 2019, Anders Isachsen, med oppgaven fra Fagskolen i Oslo.

Stor oppslutning om prosjekter for årets studentpris innen BIM

Siden 2007 har buildingSMART Norge samlet studentoppgaver og publisert disse i buildingSMART-nettverket. Med kun fire studentoppgaver i 2007, til 60 studentoppgaver i 2019 har interessen vært sterkt voksende.

Utviklingen for bruk av internasjonale BIM-standard
er har hatt en stor utvikling. I dag er BIM en viktig del i digitaliseringen av norsk byggenæring. Muligheter til å fordype seg med nye kompetanser og læreplanene for utdanning med BIM, er viktig for å sikre fremtidens generasjoner med BIM-kompetanse, og suksess i digitaliseringen.

- Dersom vi skal lykkes med digitalisering må vi få med oss alle, og ingen skal bli stående tilbake. Derfor mener vi Kompetanse- og utdanningsprogram er viktig del av buildingSMART-nettverket som skal bidra til dette, heter det i en pressemelding fra buildingSMART.

buildingSMART Norge studentprisen
Siden 2007 har buildingSMART Norge samlet studentoppgaver og publisert disse i buildingSMART-nettverket. Med kun fire studentoppgaver i 2007, til 60 studentoppgaver i 2019. Dette har kommet til gjennom en bevisst utvikling og implementering av internasjonale BIM-standarder i næringen, samt ikke minst ved den jobben de mange utdanningssteder har bidratt med. Dette ser man både gjennom det økte antallet oppsamlede oppgaver og at man i år har fått inn oppgaver fra flere utdanningssteder enn tidligere.

Studentprisen er en pris der man ønsker å berømme studenter som er innovative, som tenker utenfor boksen, og ikke minst og viktigst viser god bruk av åpenBIM-standarder.

Årets vinner av Studentprisen 2019
Tre studentoppgaver ble invitert til presentasjon under årets middag på buildingSMART Norge-konferansen. Deltakerne på middagen stemte frem vinneren av Studentprisen 2019.

Studentprisen for beste BIM-oppgave ble vunnet av Anders Isachsen med oppgaven «Hvordan kan IFC formatet effektivisere informasjonsflyt og samhandling mellom forskjellige aktører i et BIM-prosjekt?».

Vinneren konkurrerte med over 50 andre BIM-oppgaver, og var blant de tre som ble nominert til presentasjon på årets buildingSMART Norge-konferanse 11. april. Her var det over 200 medlemmer som stemte frem Isachsen som den BIM-oppgaven med størst nytte for næringen.

Oppgaven viser en praktisk løsning for bruk av åpenBIM i praktiske prosjekter: Hvordan overføre relevant informasjon mellom ulike programmer ved bruk av IFC. Det vil da være behov for å utvide med informasjonsutveksling med flere egenskaper enn det som er standard oppsett. Oppgaven har utviklet maler og beskrevet prosessen for utvikling av Property Sets (Pset).

Oppgaven inneholder også en komplett BIM-gjennomføringsplan for et reelt prosjekt -Jøssingfjord Vitenmuseum. Løsningene som er presentert i oppgaven viser en praktisk løsning som mange kan ha nytte av å bruke i egne prosjekter.

Hedrende omtale
I tillegg til den høythengende Studentprisen ble det på årets buildingSMART Norge konferanse også delt ut «Hedrende omtale» som i år ble delt mellom: Vemund Mollestad Rislaa, Kyrre Skullerud Brandt-Madsen, Maren Transet med oppgaven «Effekten av miljøvurdering i tidligfasen med støtte av BIM» og Håkon Løfald Kidd, Torjus Nyrnes med oppgaven «Industrialiseringens posisjon i dagens byggenæring»

Det var i år mange oppgaver som er verdt å få med seg. Det var også en oppgave som ikke nådd helt opp som finalist under årets studentpris, men som årets jury ønsker å gi oppmerksomhet, nemlig Anders Marum Flaa med oppgaven «Digitalisering innen FM i Norge».