Ved inngangen til året meldte MGFs medlemmer at de forventet en stagnasjon eller svak nedgang i nysalget av maskiner i 2024, men det er forventninger om økt salg når Vei og Anlegg åpner dørene i slutten av april.

Ved inngangen til året meldte MGFs medlemmer at de forventet en stagnasjon eller svak nedgang i nysalget av maskiner i 2024, men det er forventninger om økt salg når Vei og Anlegg åpner dørene i slutten av april.

Stor nedgang i maskinsalget, men nullutslippsmaskiner øker

Anleggsmaskinsalget har startet med en nedgang på nesten 23 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Man må tilbake til 2020 for å finne lavere salgstall på et førstekvartal.