Stor interesse rundt Fornebu

Etter mange års hard dragkamp flyttet landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen i 1998. Med det lå alt til rette for en enorm utvikling på begge lokasjoner.

På Gardermoen og hele nordre Romerike var det håp om at etableringen av den gigantiske flyplassen med alle sine ansatte og store aktivitet, ville bety en ny vår for området. Det har det definitivt også blitt. Det tok noen år før utviklingen virkelig skjøt fart, men i takt med utviklingen og veksten på selve flyplassen, har denne delen av Romerike opplevd en eventyrlig vekst – og aldri har aktiviteten vært større enn nå.

Også på Fornebu tok det noen år før utviklingen virkelig skjøt fart etter at siste fly hadde tatt av. Den første perioden var preget av store planer med liten fremdrift – og økonomiske utfordringer for enkelte av partene som ville satse i området – noe som også forsinket både utviklingen og man fikk ikke den forventede veksten. Nå har dette for lengst endret seg. De senere årene har området opplevd en enorm utvikling. Først etablerte næringsbyggene seg i området, men nå har boligene skutt opp i stor fart – og det begynner nå virkelig å bli en utvikling som man hadde håpet skulle komme på plass etter flyplassflyttingen.

Man har skapt mange arbeidsplasser og flere har bosatt seg i området - i tillegg til etableringen av hoteller, kjøpesenter og andre tjenestetilbud. Med dette begynner det nå å bli aktivitet på området store deler av døgnet – og man jobber nå for å få etablert et definert sentrumsområde på Fornebulandet. Som en del av disse planene inngår blant annet også byggingen av Nord-Europas største akvarium, som skal realiseres av Selvaag.

Med utviklingen vi har sett på Fornebu den senere tiden, ser vi at interessen blant investorene også stadig øker. OBOS kom tidlig på banen, og var i stor grad den som virkelig skjøt fart i utbyggingen av boliger i området. De er fortsatt tungt inne i utviklingen av Fornebu, faktisk tyngre enn noen sinne. De skal investere i en lang rekke boliger, både sammen med andre og på egenhånd. Vi ser også at utviklingen av eiendom på Fornebu har vekket interessen til en rekke av landets mest pengesterke investorer. For en tid tilbake sikret Selvaag Bolig sammen med Trond og Frederik Mohn seg en tomt på 80 mål hvor det skal kunne bygges ut rundt 2.000 boliger. Mandag ble det kjent at Røkkes Aker (som også allerede er tungt inne på Fornebu), John Fredriksen og Joh Johannson Eiendom sammen skal satse stort på utbygning av boliger i området – delvis også sammen med OBOS.

Med den store interessen vi nå ser, og det at det fortsatt står store utviklingsområder igjen på området, gjør at det vil være stor utbyggingsaktivitet på Fornebu i mange år fremover. Nå er man i tillegg er godt i gang med planleggingen av Fornebubanen, som nå skal komme – vil dette gjøre området enda mer interessant. Et godt kollektivtilbud har vært sårt savnet på Fornebu.

Den store interessen og de enorme utviklingsmulighetene forplikter også. Vi håper derfor Bærum kommune kjenner på det store ansvaret de har for å bygge ut dette meget attraktive området. Det er ingen tvil om at Fornebu både er og vil bli en viktig del av utviklingen både i Akershus og Oslo, og det må man også ta hensyn til når området skal realiseres i tiden fremover.