Stor eksplosjonsfare i Orkdal

Det brenner i en transformatorstasjon på Gjølme i Orkdal i Sør-Trøndelag. Eksplosjonsfaren er stor.

Hele bygningsmassen står i brann og det er stor eksplosjonsfare. Vi har sperret av området i en radius på et par hundre meter. Vi kan ikke ta oss inn til området ennå på grunn av eksplosjonsfaren, sier overbefal Svein Møkkelgård i Orkdal brannvesen til adressa.no. Trafostasjonen ligger ikke i et boligområde, så det har ikke vært nødvendig å evakuere noen. Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 7.15 tirsdag morgen. Trafostasjonen tilhører TrønderEnergi og forsyner Orkla Smelteverk med strøm.