Entreprisedagen i VestKonsernsjeg Ståle Rød i Skanska Norge.Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.Programleder Hans Wilhelm Gullestad.Malin Arve fra NHH.Pål Egil Rønn

Stor deltakelse på «Entreprisedagen i Vest»

Rundt 90 personer er torsdag til stede i Grand Selskapslokaler i Bergen på samlingen som i år setter megaprosjektene på dagsorden.

Med stadig flere store prosjekter på gang, ikke minst innen anleggsektoren, er dette noe både byggherrene og resten av verdikjeden må forholde seg til. Man stiller spørsmålet hva gjør de med bygge- og anleggsbransjen og hvorfor blir det slik?

For å belyse disse spørsmålene har man fått inn en rekke foredragsholdere som blant annet vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, Ståle Rød fra Skanska Norge, Amund Tørum fra juridisk fakultet i Oslo, Katrine S. Erstad, i Statens vegvesen, Arne-Stanghelle, Pål Egil Rønn, styreleder og tidligere konsernsjef i AF Gruppen og Malin Arve fra NHH som har forsket på bakgrunn for og virkninger av en slik kontraktsutvikling.

Man ser også se på hva denne utviklingen fører med seg av muligheter og utfordringer for underentreprenører og prosjekterende. Her deltar blant annet Roy Sætre fra M. Thunestvedt, Arild Bøthun fra Sartor Drange og Kari S. Dowsett, regiondirektør i Muliticonsult.

Bak arrangementet står Kluge, SANDS, H. R Robbe, EBA Vestenfjelske, MEF, Byggmestrene og NELFO.