Her blir det ny E6 gjennom sentrum. Undergang for gående under E6 er under bygging. Foto: Tore Krokann/Statens vegvesen.

Støper undergang under E6 Oppdal

Torsdag støpes dekke på den første av to underganger under ny E6 i Oppdal sentrum.

Det bygges 3,5 km ny E6 gjennom Oppdal, med tilhørende gang- og sykkelveger og tilkobling til lokalvegnett. Tryggere E6 og triveligere sentrum er målet. Arbeidet går sin gang, men det er ikke så stor aktivitet nå vinters tid.

- Vi holder på med betongarbeider på to underganger under E6 i sentrum, og i morgen støpes dekke på den ene. Det skal bli lyse, oversiktlige underganger som det skal være trivelig å gå i, sier byggeleder Nils Morten Beitnes i Statens vegvesen.

I sentrum driver vi med muring, og på sørparsellen bygges støyskjermer. Langs Gamle Kongeveg, hvor vi bygger gang- og sykkelveg, pågår det grøftarbeider og tørrmuring.

Entreprenøren, BL Entreprenør, starter for fullt med resterende vegbygging etter påske. Det blir stor aktivitet i sentrum og helt i sør. - Vi arbeider nå med faseplaner for hvordan vi skal få avviklet trafikken på best mulig måte, uten for store ulemper for publikum og næringsliv, sier Beitnes. Ny E6 er planlagt åpnet høsten 2015.