Stoltenberg lover flere tiltaksplasser

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) øker antallet tiltaksplasser fra 75.000 i dag til 80.000 fra høsten for å fange opp noen av dem som mister jobben som følge av den økonomiske krisen.

Økningen finansieres delvis gjennom friske penger og delvis ved bruk av ubrukte midler fra dagens budsjett.

Under sin hovedtale til LO-kongressen kom statsministeren med en velplassert lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett som legges fram fredag. Han gjennomgikk de ulike fasene av den økonomiske krisen og festet seg særlig ved den tredje og mest destruktive, der folk støtes ut av arbeidslivet.

- Vi snakker om den arbeidsmarkedskrisen verden nå er på vei inn i. Selv om aksjekursene går opp igjen, har ledigheten en tendens til å bite seg fast. Den blir over tid også mindre, men går nesten aldri helt tilbake til nivået før krisen, sa statsministeren.

Han fremhevet nødvendigheten av å få nye ledige i virksomhet fortest mulig, og regjeringen øker derfor antallet tiltaksplasser.

- Arbeidsmarkedstiltak har ufortjent dårlig omdømme. Mange ser på ordningen som et slags venterom for folk som ikke får seg jobb. Men disse plassene er veldig viktige. Vi snakker egentlig om broen tilbake til yrkeslivet, sa statsministeren.