Stjal fra entreprenørfirmaer-ble banket opp

Tre personer i 20-årene ble bundet og banket opp i forrige uke. De er mistenkte for å ha vært delaktige i tyverier fra flere entreprenørfirmaer i Kongsberg.

Nå er den torpedo-liknende aksjonen under full etterforskning. Lardal-lensmann Lars-Helge Sogn reagerer sterkt på hendelsen. Han understreker at det er både forkastelig og ulovlig å ta loven i egne hender, skriver Lågendalsposten. Oversendes Kongsberg Vi vet foreløpig ikke hvor mange firmaer og hvem som er involvert i denne saken. Men det er naturlig at vi oversender den til Kongsberg politistasjon, sier lensmann Sogn. De aktuelle tyveriene skal ha foregått fra forskjellige anleggs- og byggeplasser over en lengre periode. I følge Østlandsposten i Larvik er det stjålet betydelige kvanta dieselolje, et såkalt kjettingskrev, som er en spesielle løfteanordning, og pigghammer til en gravemaskin. Pigghammeren alene har en verdi på over 100.000 kroner. På egen hånd Tyveriene er visstnok ikke anmeldt til politiet. I stedet har folk fra de berørte firmaene drevet etterforskning på egen hånd. På den måten skal de ha funnet fram til de tre unge mennene fra Lardal, som de holdt sterkt mistenkt for å ha stått bak, eller i hvert fall i å ha deltatt i tyveriene. Heller ikke «etterforskningsresultatet» ble meddelt politi eller lensmann. I stedet tok ansatte i de aktuelle firmaene regelrett loven i egne hender.