Grønn Ungdoms Teodor Bruu er skeptisk til et MDG-forslag som tar til orde for å begrense utbyggingen av vindkraft på land. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Stiv kuling i MDG-debatt om vindkraft

Sentrale MDG-politikere vil sterkt begrense utbygging av vindkraft på land, men Grønn Ungdom tar kraftig til motmæle: – Vi kan ikke si nei til fornybar energi.

Forslaget om å begrense vindkraftutbygging på land og konsentrere den til områder hvor det alt er utbygget industri, skal behandles på partiets landsmøte i helgen.

– Hvis vi skal bli nullutslipp i 2050 og unngå å sende millioner av mennesker på klimaflukt, må verden produsere fire-fem ganger så mye fornybar energi som i dag, sier Grønn Ungdoms talsperson Teodor Bruu til NTB.

– Det er en enorm oppgave og krever at alle land gjør sitt. Vårt beste bidrag er vindkraften, legger han til.

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep.

– Vi kan ikke bli så opptatt av egne fjellknauser, at vi glemmer det store bildet, advarer Bruu.

Grønn Ungdom har også tatt til orde for kjernekraft som en del av klimaløsningen, men forslaget skal ikke behandles på landsmøtet.

Mindre skala

Erik Reitan fra MDG i Bergen, som står bak vindkraftresolusjonen, peker på at urørt natur allerede i dag er under press fra kraftlinjer, hytter og snøscootere.

– Når vi ser det høye konfliktnivået i disse utbyggingene, er det vanskelig å se for seg at dette kan skaleres opp til et volum som virkelig kan monne i europeisk klimasammenheng, sa han til NTB nylig.

– Det er ikke dermed sagt at landbasert vindkraft ikke er en del av klimaløsningen. Men her i Norge bør det foregå i mindre skala, i områder som alt er preget av industri eller langs motorveier og lignende, mener han.

I forslaget heter det at landbasert vindkraft vil akselerere nedbyggingen av norsk natur gjennom uopprettelige inngrep i form av anleggsveier, bevegelige rotorblader som truer dyreliv, og synlighet over avstander opp mot 50 kilometer.

Bygge ut «en god del»

Grønn Ungdom peker på at et «balansert syn» på vindkraftutbygging er nødvendig for å løse både klimakrisen og naturkrisen.

– Det innebærer at vi må bygge ut en god del. Å si nei til all vindkraft er å gi opp å løse klimakrisen, sier Hulda Holtvedt, som i likhet med Bruu er nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

– Selvfølgelig er det mange områder som må vernes fra vindkraftutbygging, men langt fra alle. Det er viktig å ha med seg at god klimapolitikk er det beste naturvernet. Hvis vi ikke når 1,5-gradersmålet, vil for eksempel nesten alle tropiske korallrev forsvinne, sier Holtvedt.

Flere rapporter har den siste tiden slått alarm om tap av naturmangfold. En rapport fra FNs naturpanel slo nylig fast at én million av anslagsvis åtte millioner dyre- og plantearter er truet av utryddelse – flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie.