Stillasdagene debuterer

For første gang arrangerer Stillasentreprenørenes Forening (SEF) Stillasdagene. – En unik mulighet for å få en konstruktiv dialog rundt arbeid i høyden, sier Martin Husebø, styreleder i SEF.

Bransjeforeningen SEF ble etablert i 1981 og Husebø mener at ”timingen” for å etablere Stillasdagene som en årlig konferanse nå er riktig.

– Vi har jobbet med bransjeforeningen i 30 år og har hatt stadig framgang når det gjelder opplæring i bransjen og påvirkning av forskrifter. Nå kan en ungdom gå alle stegene fra lærling til høyskolenivå i bransjen, hvis man ønsker. Det har åpnet en helt ny vei for utdanning, sier han.

Sikkerhet i søkelyset

Husebø mener det naturlige neste steget for bransjeforeningen er å få temaet sikkerhet i og omkring stillaser i søkelyset og at en konferanse er et fornuftig fora for en slik debatt.

– Statistikken viser at det skjer altfor mye fall til lavere nivå og da må man stille seg spørsmålet om hvorfor det skjer, sier han.

Styrelederen konstaterer at offshore- delen av industrien har et sterkere sikkerhetsfokus enn den landbaserte og bygg- og anleggsbransjen.

– Etter en dødsulykke i forbindelse med stillasarbeid på Oseberg B-plattformen i 2009, har Statoil styrket sin stillaskompetanse og Petroleumstilsynet innført et strengere tilsynsregime. Det viser at en del av industrien tar dette svært alvorlig, sier han.

Husebø synes det er et paradoks at det innen bygg- og anlegg skjer et betraktelig større antall dødsfall uten at de får nok fokus.

Ønsker offshorestandard på land

– Stillasbransjen ønsker å heve nivået til ”offshorestandard” på land. Vi ser en kløft mellom Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet, som har tilsynsmyndighet for de to ulike bransjene.

Det å samle entreprenører, leverandører, kunder og myndigheter til en konferanse ser vi på som en unik mulighet til konstruktiv dialog om temaet arbeid i høyden, sier han.

Nærmere 150 deltakere er samlet på Stillasdagene 2010 og Husebø har som målsetning at konferansen blir en årlig seanse og møteplass for stillasbransjen.

– Vi har mange utstillere og deltakere og har får allerede i år et overskudd. Vi satser på at dette blir en årlig tradisjon, opplyser styrelederen.