Lise Marie Skalstad (advokat i Veidekke) (f.v.), Caroline Landmark (advokat i OBOS), Wenche-Maartmann Moe (advokat og partner i Arntzen de Besche), Kjersti Lerkerød (advokat og partner i Arntzen de Besche) og Hanne Marte Bakken Melgaard (advokat i Multiconsult). Foto: Helene Solum
Lise Marie Skalstad (advokat i Veidekke) (f.v.), Caroline Landmark (advokat i OBOS), Wenche-Maartmann Moe (advokat og partner i Arntzen de Besche), Kjersti Lerkerød (advokat og partner i Arntzen de Besche) og Hanne Marte Bakken Melgaard (advokat i Multiconsult). Foto: Helene Solum

Stifter nettverk for kvinnelige entrepriseadvokater

Advokater fra Veidekke, OBOS, Multiconsult og Arntzen de Besche advokatfirma etablerer nå et nettverk for kvinnelige entrepriseadvokater.

– Kvinnelige entrepriseadvokater markerer seg stadig mer i bransjen, og vi ønsker å lage et forum der man kan møtes, sier Wenche Maartmann-Moe, leder for entrepriseavdelingen på Arntzen de Besches Oslo-kontor i en melding til Byggeindustrien.

Tradisjonelt har bygg- og anleggsbransjen vært dominert av menn, også på advokatsiden. De senere årene har stadig flere kvinner spesialisert seg innenfor entrepriserett. Flere advokater lager nå et eget nettverk for kvinnelige entrepriseadvokater, med forkortelsen NKE.

Første samling i nettverket finner sted 1. november.

– Våre undersøkelser viser at i de største advokatfirmaene med entrepriserettsmiljøer, er nå nærmere 40 prosent av advokatene kvinner. På advokatfullmektig- og fast advokat-nivå er det en klar overvekt av kvinner. Vi tror det vil være like mange, om ikke flere, kvinnelige enn mannlige entrepriseadvokater om noen år, særlig tatt i betraktning at cirka 70 prosent av dagens jusstudenter er kvinner, sier advokat og partner Kjersti Lerkerød i Arntzen de Besche.

Lerkerød påpeker at kvinneandelen ikke kun har økt i antall hoder, men at kvinner også i stadig større grad markerer seg i bransjen.

– Flere høyprofilerte tvistesaker de senere årene har blitt gjennomført under ledelse eller betydelig medvirkning fra kvinner. Et eksempel er den såkalte Bølgen-saken, som nylig ble vunnet av HENT med advokat Line Wefald i spissen. Kvinner har også stått i skranken i flere av entreprisesakene som har stått for Høyesterett de siste årene og vi erfarer at kvinner stadig oftere brukes som meklere og meddommere i entreprisesaker. Blant annet sitter det stadig flere kvinner i PRIME-utvalg i de største anleggsprosjektene. Dette er utvalg som for få år siden nesten utelukkende besto av menn, sier Lerkerød videre.

Kvinnelige entrepriseadvokater har de senere årene også markert seg mer på rangeringer og kåringer, så vel som i foredragssammenheng og ved utgivelse av faglitteratur. Lise Marie Skalstad, advokat i Veidekke, mener trenden går hånd i hånd med en holdningsendring i bransjen.

– Kvinnelige advokater og jurister gir et helt vesentlig bidrag til risikostyring og tvisteløsning innen bransjen, på lik linje med menn. Vi tenker da ikke bare på advokater som går i retten, men også på de mange kvinnene som sitter i helt sentrale posisjoner in-house hos byggherrer, rådgivere og entreprenører, sier Skalstad i meldingen.

Det nyetablerte nettverket tar sikte på å synliggjøre og dele kompetansen som besittes av kvinnelige entrepriseadvokater, samt å skape en arena for å bygge nettverk.

– Forskning viser at kvinner som lykkes i å bygge nettverk og vedlikeholde relasjoner med andre kvinner, lykkes bedre i næringslivet. Samtidig er det nok fortsatt slik at en del kvinnelige entrepriseadvokater sitter litt alene. Vi mener det er viktig og på tide å skape en arena der man kan møtes, dele kunnskap og knytte kontakter, sier Lerkerød.