Dagens kryss i Randen sett fra fv. 51. Krysset skal flyttes ca. 200 meter østover for å bedre trafikksikkerheten. Foto: Statens vegvesen
Dagens kryss i Randen sett fra fv. 51. Krysset skal flyttes ca. 200 meter østover for å bedre trafikksikkerheten. Foto: Statens vegvesenVegar Jermund Antonsen

Stian Brenden Maskinservice skal utbedre kryss på rv. 15 i Ottadalen

I løpet av august starer arbeidet med å gjøre krysset på rv. 15 i Randen i Ottadalen tryggere. Nytt, utbedret kryss skal stå ferdig neste sommer.

Stian Brenden Maskinservice vant kontrakten om kryssutbedringen og etableringen av holdeplassen på riksveg 15 i konkurranse med seks andre entreprenører. Tilbudssummen er på 17.052.272 kroner, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Til sammen fikk vi inn sju tilbud på denne jobben, og vi måtte avvise tre siden de ikke oppfylte konkurransens kvalifikasjonskrav, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

De øvrige tilbyderne var Åge Haverstad AS, Erling Rolstad AS, Kveen AS, Ahsco Entreprenør AS, K. Hjelmeland AS og Kristian Gården og Sønner AS. De tre sistnevnte ble avvist.

Det aktuelle krysset ligger mellom riksveg 15 og fylkesveg 51, sju kilometer vest for Vågåmo i Vågå kommune tilfredsstiller ikke vegnormalenes krav til utforming og skaper ofte trafikkfarlige situasjoner.

I tillegg til å utbedre krysset, skal Stian Brenden Maskinservice etablere en bussholdeplass ved Tessand, som ligger tre kilometer vest for krysset. Arbeidene gjør de på oppdrag for Statens vegvesen.

Stian Brenden Maskinservice AS har også nettopp vunnet kontrakten om å rette ut og utvide riksveg 15 mellom Billingen og Nysætre i Skjåk. Også her er det oppstart i august i år.