– FrP ønsker høyere rammer til Nye Veier, ikke det stikk motsatte som regjeringen her faktisk signaliserer, sier Frank Sve stortingsrepresentant for FrP og første nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– FrP ønsker høyere rammer til Nye Veier, ikke det stikk motsatte som regjeringen her faktisk signaliserer, sier Frank Sve stortingsrepresentant for FrP og første nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sterkt imot at Nye Veier må bruke av eksisterende ramme til drift og vedlikehold

Fremskrittspartiet reagerer på at Nye Veier har blitt bedt om å inkludere finansieringen av drift og vedlikehold innenfor eksisterende utbyggingsramme. Også Høyre ønsker å se nærmere på problemstillingen.