NCC gjennomfører sin 11. HMS-uke på rad i Norge.

Sterk forbedring i HMS-tall i NCC

NCC rapporterer om en betydelig nedgang i skader med fravær i konsernets norske virksomheter. Ved utgangen av første kvartal i år hadde selskapene, inkludert datterselskaper, en H-verdi på 1,3 de siste 12 månedene. På samme tid i 2020 var H-verdien 3,5.

– Vi er fornøyde med utviklingen, men én skade er én skade for mye. Vårt mål er klart – vi skal ha null fraværsskader, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge, i en pressemelding.

Utviklingen er positiv i samtlige av de utførende enhetene NCC Industry, NCC Building og NCC Infrastructure.

– Over 80 prosent av NCCs avdelinger og datterselskaper har null fraværsskader de siste 12 månedene. Det er et resultat av systematisk og høy innsats i alle ledd i NCC over mange år, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

HMS-uke for 11. gang
Denne uken gjennomfører NCC sin ellevte HMS-uke på rad i Norge. I år blir det av smittevernhensyn noen begrensninger på type aktiviteter som gjennomføres.

HMS-sjef og koordinator for de norske NCC-selskapene, Morten Larsen, er likevel trygg på at nytten vil være stor, også i år.

– Gjennom et helt tiår har HMS-uka vært en av grunnpilarene i vårt HMS-arbeid. Situasjonen vi nå har gir mulighet til å sette søkelys på de daglige og viktige rutinene som må gjennomføres for å kunne jobbe sikkert, samt å reflektere over holdninger og adferd som medfører risiko, forteller han.

Gir innsikt i risikoområder
I NCC rapporteres alle uønskede hendelser som skade på personer, nestenulykker og farlige forhold inn i HMS databaseverktøyet Synergi. Datagrunnlaget som er samlet over flere år gir innsikt i risikoområder og tiltak som gir høy gevinst.

Blant de største risikoområdene er arbeid i høyden, håndholdte maskiner, kraner og lifter, arbeid i eller ved vei, fallende gjenstander, tunge løft, og arbeid med skarpe eller spisse gjenstander.

Som følge av analysene har NCC innført konkrete stopp-punkt i HMS-rutinene.

- Daglig sikkerhetsgjennomgang: Hvert arbeidslag starter dagen med en gjennomgang av dagens oppgaver og identifiserer mulige risikoområder.
-Sikker jobbanalyse: Gjennomføres før hver arbeidsoperasjon definert som risikooperasjon.
- Timeout: Ved observasjon eller ved usikkerhet om et arbeidet utføres sikkert har alle på en NCC-byggeplass rett og plikt til å stanse arbeidet.
- Lesson-Learned: Ved nestenulykker eller -uhell utarbeides det en beskrivende rapport som deles med øvrige prosjekter.

– Fokus fra ledelsen, ledere og medarbeidere som bryr seg, systematikken og den samlede aktiviteten har gitt svært gode resultater, sier Morten Larsen.