Ill. Steni

Ill. Steni

Steni lanserer fasadesystem for ombruk

Nå har Steni AS utviklet Steni Colour Reuse, som er et sett med standardiserte fasadeplater som skal sette ombruk i system.

– Steni Colour fasadeplater kommer med 60 års garanti og over 100 års forventet levetid. Lang holdbarhet er i seg selv et nødvendig utgangspunkt for ombruk og bærekraft. Ved å utvikle Steni Colour Reuse har Steni tatt steget enda lenger. Det er fasadeplater som direkte kan ombrukes på et nytt bygg etter at de har gjort sin tjeneste i et bygg, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ønsker å sende så lite materialer som mulig ut av kretsløpet og er derfor i gang med å industrialisere bærekraftig ombruk av fasadeplatene. Målet vårt er at 100 prosent av Steni Colour Reuse fasadeplater skal kunne ombrukes fra ett bygg til et annet. Enten ved at de benyttes direkte som de er, eller via oppgradering med ny lakk og farge dersom kunden ønsker det. Dette er vårt viktige bidrag til å redusere miljøbelastningen fra byggebransjen, sier Geir Olav Farstad, CEO i Steni AS, i meldingen.

Geir Olav Farstad. Foto: Steni

Geir Olav Farstad. Foto: Steni

Steni peker på at det i byggebransjen er blitt økt fokus på gjenbruk.

– Til nå har dette ofte betydd at byggematerialer blir brutt ned i enkeltbestanddeler, og at råstoffene deretter benyttes i andre produkter og sammenhenger. Det er en god måte å bli mer bærekraftige på. Men å ombruke materialene som de er, er en enda bedre løsning på verdens miljø- og råvareutfordringer, mener Steni.

– Etter 60 års brukserfaring, med 60 års funksjonsgaranti og en forventet levetid på over 100 år, er vi trygge på ombrukspotensialet som ligger i fasadeplatene fra Steni, sier Farstad.

– Når fasadeplatene er ombrukt og ikke skal brukes mer kan de brytes ned til små fragmenter og brukes som fyllstoff i nye fasadeplater, tak- og tunellmembraner, betongforsterkning, isolasjon eller andre byggematerialer, skriver Steni.

– Vårt langsiktige mål er at bygningen ses på som et midlertidig oppholdssted for fasadeplatene våre, sier Farstad.