Stengte veier på Vestlandet

Uværet på Vestlandet er i ferd med å gi seg, men det er fremdeles en del stengte veier. Broen på Fardal er åpnet for trafikk og trafikken blir dirigert manuelt.

Alle stamveier er no åpnet, bortsett fra rv13 Odda-Tyssedal der det er satt inn båt for persontransport. Rv53 til Årdalstangen har fått større skader og her er det usikkert når veien kan åpne igjen. Øvrige riksveier vil få gjennomført befaringer og vil åpne så snart som mulig. For oppdatert veiinfo, se Vegvesenets nettsider: http://www.vegvesen.no/trafikk/vegmeldinger/rapport/index.jsp?report_id=3