Det markerte området viser traseen ved Ullevaal stadion der vedlikeholdsarbeidet vil pågå. Kart: Finn.no

Det markerte området viser traseen ved Ullevaal stadion der vedlikeholdsarbeidet vil pågå. Kart: Finn.no

Stenger t-banelinjer for vedlikeholdsarbeider

 3.-26. juli skal Sporveien gjøre vedlikeholdsarbeider ved T-banestrekningen og stasjonene ved Ullevål og Blindern.

På grunn av anleggsarbeidene stenges T-banelinjene 5 mellom Majorstuen og Sognsvann og 4 mellom Majorstuen og Nydalen i perioden.

- Målet med arbeidet er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. I tillegg vil arbeidene føre til at det blir mindre støy for dem som bor nær stasjonsområdene, sier banesjef for T-banen Thor Georg Sælid i en pressemelding.

T-banestrekningen mellom Majorstuen og Sognsvann og Majorstuen og Nydalen vil holdes stengt de litt over tre ukene arbeidet varer.

- Vi vet at både støyende arbeid og stengning av T-banen er en stor ulempe, både for de reisende som må ta buss for bane, og spesielt for dem som bor i nærheten av anleggsarbeidet og som vil oppleve støy i prosjektperioden, sier Sælid.

Hensynet til naboer og de reisende er grunnen til at bruddet er lagt til en periode der mange har ferie. Arbeidet vil i deler av perioden utføres døgnkontinuerlig, for å bli raskere ferdig og minimere perioden med støy.

Dette skal gjøres

Det markerte området viser traseen ved Blindern der vedlikeholdsarbeidet vil pågå. Kart: Finn.no
Det markerte området viser traseen ved Blindern der vedlikeholdsarbeidet vil pågå. Kart: Finn.no

Vedlikeholdsarbeidene ved Blindern omfatter fjerning av sporveksler og annen eldre infrastruktur for å redusere støy fra T-banen.

I tillegg skal det gjøres tiltak på stasjonen for å redusere avstand mellom plattform og togside. Arbeidene ved Blindern stasjon starter etter planen opp 3. juli og holder på 1-2 uker, hovedsakelig på dagtid.

Arbeidet ved Ullevål stadion er mer omfattende. Her skal det utføres flere vedlikeholdstiltak som bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner, samt utskifting av masser under sporene. Det mest støyende arbeidet gjøres nordøst for stasjonsområdet, mot tunnellinngangen. Også her blir det på selve stasjonen utført tiltak for å minske avstand og høydeforskjell mellom plattform og togside. Ved Ullevål vil det i deler av perioden jobbes døgnkontinuerlig. Det er innvilget støydispensasjon fra bydelsoverlegen i perioden.

Utbedringer på Holstein stasjon

I tillegg til de to oppgraderingene, skal det i stengningsperioden gjøres utbedringer på Holstein stasjon, for å gjøre stasjonsområdet bedre tilgjengelig for flere, og det skal opprettes en riggplass på nordsiden av Ring 3, overfor Ullevål stadion.

Riggområdet vil ha direkte adgang til Ring 3 og vil i liten grad være til ulempe for naboer. Men det vil være økt aktivitet og anleggstrafikk i området hele døgnet i denne perioden.

Sporveien varsler at de som bor tett på må regne med at det blir en god del støy i anleggsperioden, og da spesielt ved Ullevål, for her skal det blant annet skiftes masser under sporet. Det innebærer graving av stein, fjerning av skinner og inn- og utfrakting av masser.

- Vi vet at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt, sier banesjef Sælid.