Sundbyvegen bru. Foto: Statens vegvesen
Sundbyvegen bru. Foto: Statens vegvesen

Stenger E6 mellom Dal og Nebbenes

E6 mellom Dal og Nebbenes i Eidsvoll kommune blir helt stengt i begge retninger fra natt til mandag 5. august til torsdag 8. august kl. 06.00.

Det skriver Akershus fylkeskommune i en pressemelding.

Årsaken er at Sundbyvegen bru på fylkesvei 1590 over E6 i Eidsvoll skal rives i denne perioden.

I perioden brua rives blir det midlertidig omkjøring via Trondheimsvegen, fra Nebbenes via Råholt til Dal. Det er også andre alternative omkjøringsmuligheter,

Omkjøringsalternativer vil bli informert om på skilt, infotavler og på vegvesenets nettsider.

Det må påregnes kø og forsinkelser i perioden brua rives, og trafikanter bør beregne ekstra tid.

– Det er bra at vi nå kan sette i gang og få revet Sundbyvegen bru. Det vil dessverre medføre forsinkelser for trafikanter de dagene rivningen pågår, men det er nødvendig å få jobben gjort, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i meldingen.

– Dersom rivingen blir ferdig tidligere, vil også E6 kunne åpnes tidligere, sier David Richard Pöntinen, byggeleder i Akershus fylkeskommune.