Steenstrup Næringsbygg

En av Norges fremste teknologiklynger, Kongsberg Teknologipark, har fått et nytt tilskudd med kontorer, samt en ny stor felleskantine.

Fakta

Sted: Kongsberg
Prosjekttype: Næringsbygg
Entreprisekostnad:
106 millioner kroner
Bruttoareal: 7.000 kvm
Byggherre: Steenstrup Næringsbygg
Totalentreprenør:
NCC (OKK Drammen)
Arkitekt: Halvorsen og Reine
Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIAku: Akustikk konsult l RIE og RIV: Sweco l RIBr: SteG l RIG: Seierstad Geo
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Kongsberg
Entreprenør l Betongleverandør: Konsberg Ferdigbetong l Armerings-
stål: Smith Stål l Betongarbeider: OKK Betong l Gulvstøp: Stenseth & RS l Betongelementer: Loe Betongelementer l Brannisolering: Nerpuz l Tømrer: OKK Tømrer l Mur og flis: Brafas l Trapper og rekkverk: GBS Produkter l Blikkenslager: Buskerud Blikk & Montasje l Taktekking og radon: EBT l Glass og fasade / alu-dører: Malmerk Fassaadid l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Takluker og brannventil: Icopal / Everlite l Solavskjerming: Hella l Naturstein: Ellingard Naturstein l Sparkling: Vestfold gulvavretning l Gulvbelegg: ATG l Maler: Buskerud Malerforretning l Himling og systemvegger: Moelven Modus l Tekjøkken: Norema l Storkjøkken: Norrøna l Elektro: Abicon Elektro l Rørlegger og ventilasjon: Oras l Kjerneboring: Mimax l Branntetting: Oslo Brannsikring l Adkomstsystem og fasadevask: Koltek

Syv etasjer høyt og med et gulvareal på rundt 7.000 kvadratmeter vil Kongsberg Teknologiparks siste tilskudd bli arbeidsplass for omtrent 300 mennesker. I tillegg til rundt 250 kontorplasser samt garderobe for omtrent 100 personer som arbeider i nærliggende produksjons-
arealer, vil den store toetasjes kantinen kunne betjene over 700 mennesker på området.

NCC distriktskontor i Drammen (OKK Entreprenør) har vært totalentreprenør på prosjektet, som hadde overlevering 3. februar i år.

Da entreprenøren kom inn i prosjektet, var allerede de få spredte byggene på tomten revet, og byggestart ble 1. desember 2014. Prosjekt-
leder Arild Strøm i OKK sier overfor Byggeindustrien at igangsettelse nok har vært den mest utfordrende delen av utbyggingen av Kongsberg Teknologipark.

– På grunn av byggets beskaffenhet tok beregn-
ingene av grunntrykk og fundamenter noe mer tid enn forutsatt, og IG og oppstart ble fem uker forsinket. I tillegg ble grunnarbeidene mer omfattende enn beregnet. Selv om vi kjente til grunnforholdene, medførte det en del endringer i hvordan vi måtte jobbe i den tidlige fasen av prosjektet, sier han.

Strøm understreker at forsinkelsen i oppstarten i løpet av prosjektet har blitt hentet inn igjen, og at bygget er levert til avtalt tid.

På trygg grunn
Det er langt ned til fjell i området, men grunnen består av tett og stabil grus, og bygget er fundamentert med plasstøpte betongfundamenter og løsmassestag.

Prosjektlederen forteller at setninger har vært et ikke-eksisterende problem, men at grunnentreprenør likevel har måttet operere varsomt på grunn av mye teknikk i grunnen, som enten har måttet flyttes eller skjermes av med spunt.

Strøm understreker at grunnutfordringene på prosjektet omtrent har vært de eneste vanskene man har støtt på i den omtrent 14 måneder lange byggeperioden. Alt fra byggesak til overlevering skal ha gått forbilledlig for seg, og det er en svært fornøyd entreprenør som nå har pakket sammen i Kongsberg Teknologipark.

– Jeg har knapt nok vært med på et prosjekt hvor vi har jobbet mindre overtid. Byggherre har opptrådd veldig ryddig, og har visst godt hva de ønsket med bygget. Det har vært krevende på sin måte, men har ikke kommet med noen urimelige krav. Det har vært akkurat slik det skal være på et godt prosjekt, sier Strøm.

God dialog
Prosjektlederen forteller at entreprenør, byggherre og leietaker har hatt jevnlige informasjonsrunder og byggherremøter hver 14. dag. Den gode informasjonsflyten og det gode samarbeidet har ført til minimalt med brevskriving og ingen krav eller pålegg fra byggherre.

– Vi har heller ikke hatt en eneste krangel på prosjektet. Det har vært en rekke diskusjoner, og leietaker har bedt om store endringer på planløsningene, men det har vi fått til veldig bra i fellesskap. Det har vært et godt samarbeid og en særdeles hyggelig byggherre å jobbe for, slår han fast.

Prosjektleder for byggherre Steenstrup Næringsbygg, Håvard Sletta i Kongsberg Teknologipark, understreker overfor Byggeindustrien at samarbeidet mellom byggherre, leietaker og entreprenør også har vært en viktig del av byggherres strategi for prosjektet.

– Vi er fornøyde med prosjektet, som er levert til avtalt tid og i henhold til budsjett, og samarbeidet har fungert bra, sier han.

Sikkerhet i siktet
Kongsberg Teknologipark er hjem for en rekke tunge kompetansemiljøer og spesialiserte utviklere og produsenter. Sikkerheten i parken er streng, og det har også lagt føringer for byggeprosjektet.

– Alle som har jobbet på prosjektet, har i tillegg til grønt kort hatt eget adgangskort til området. De har måttet vært registrert med tilgang hos vakten, og det har vært null rom for unntak. For vår del har jo dette vært veldig greit, da vi uansett ikke ønsker noen på prosjektet som ikke har noe her å gjøre, sier Strøm.

Han understreker at foruten ekstra arbeid for identifisering og dokumentasjon av samtlige arbeidere på prosjektet, har ikke teknologiparkens strenge sikkerhetskrav skapt noen restriksjoner for utbyggingen. Strøm mistenker også at den strenge sikkerheten kan ha bidratt til å sikre ekstra HMS-fokus på prosjektet.

– Det har vært strenge krav fra byggherre om HMS og utførelse, men det hersker også en sikkerhetskultur i teknologiparken som har gjort at et hvert overtramp fra oss eller noen av våre underentreprenører har blitt dokumentert med bilde og oversendt oss. Da følger man reglene, sier prosjektlederen.

Betong og stål
Til tross for at nesten 6.000 mennesker jobber i Kongsberg Teknologipark, forteller Strøm at avstenging og sikring av området har gått overraskende lett. Veien forbi bygget har blitt stengt helt av, og gangtrafikken har blitt ledet gjennom en fotgjengertunnel, men dette skal hverken ha medført store vansker for fotgjengere, bilister eller leverandører til prosjektet.

Foruten betongfundamentene samt teknisk rom under bakkeplan som er utført i plasstøpt betong, består resten av råbygget av prefab. Bærekonstruksjonen er i stål og betong, med etasjeskiller av hulldekker, og en del betongsøyler og -dragere.

Fasaden er kledd i Alucabon-plater, med innslag av Sinus-profiler og STO glassfasadeplater, samt et lite parti med murte fasader på baksiden av bygget. Fasaden inn mot kantinen i første og andre etasje består av aluminium og glass.

Tettheten i fasaden holder passivhusstandard, selv om det ikke har vært noe krav om noen miljøsertifisering fra byggherres side.

– Fasadeløsningen er utført av våre egne tømrere med en god løsning med henhold til tetthet, forteller Strøm.

Så godt som hele byggets oppvarmingsbehov dekkes av en egen fjernvarmesentral i Kongsberg Teknologipark.


Flere prosjekter