Steen og Lund lavest i evaluering om Slottsplassen

Statsbygg har innstilt anleggsgartnerfirmaet Steen og Lund til utbedringen av Slottsplassen i Oslo. Firmaet lå som nummer to i anbudsprotokollen etter Askim Entreprenør som lå lavest i pris.

Det skilte ca 1,3 millioner kroner mellom de to tilbyderne som priset arbeidene til henholdsvis 63.634.935 og 64.925.741.Tilbudssummene er ikke representative for det som ville bli kontraktssum, da de inneholder en rekke opsjoner som ikke nødvendigvis vil bli gjort gjeldende, presiserte Stats- bygg ved anbudsåpningen. Evalueringssummene viste en forskjell på 2,3 millioner kroner i Steen og Lunds favør.

- I summen lå det inne opsjoner på topp dekke og det øverste asfaltlaget. Det lå egentlig inne tre forskjellige priser, da vi på utlysingstidspunktet ikke hadde valgt grustype. Det var presisert i anbudsdokumentet at når vi hadde valgt grustype, skulle de to andre grustypene det var bedt om pris på, trekkes ut. Det var gitt forskjellig pris på opsjonene som gjorde at dette vippet, forklarer prosjektleder Kjersti Sandvik i Statsbygg.

- I tillegg var det også et element knyttet til fastpristillegg, på bemanning og påslagsprosenter som skal legges tilgrunn. Evalueringsprisen vektes 60 prosent, kompetanse og bemanning 30 prosent og 10 prosent på fremdrift og gjennomføring. Veiet sammen kom Lund og Steen best ut, selv om det var ganske jevnt mellom de to laveste entreprenørene, sier Sandvik.

Klagefrist er 29. april og anleggsstart 21. mai.