Både ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, og de mange fremmøtte hadde mange lovord å si om arbeidene Steen & Lund har utført i forbindelse med prosjektet. Foto: Irene SolvangTil sammen 8.000 kubikkmeter masser er gravd ut, og tilsvarende mengder fylt på. Foto: Bjørn Egil SolvangMange hadde møtt frem for å markere åpningen av elvepromenaden, som fant sted i forbindelse med Sandvika Byfest. Foto: Irene SolvangDet er brukt ca 2 500 tonn betong og 600 tonn granittstein, samt over 1040 planter, busker og trær. Foto: Bjørn Egil SolvangSpesialdesignede lyslykter med glass fra Hadeland Glassverk. Foto: Bjørn Egil SolvangEn spesiell type fleksibel fugemasse mellom steinene skal sørge for stabilt og robust underlag selv ved hard belastning. Foto: Bjørn Egil Solvang

Steen & Lunds prosjekt Sandvika elvepromenade midlertidig åpnet

Torsdag kveld ble Steen & Lunds prosjekt Sandvika elvepromenade midlertidig åpnet. Mange hadde møtt opp da ordføreren i Bærum markerte at første fase av prosjektet er ferdig.

Steen & Lund startet arbeidet med å lage en promenade langs elven i Sandvika i mars 2018. Grunnarbeidene i og langs elven har vært kompliserte og krevende, men nå er første fase av prosjektet klart. Deler av promenaden stenges i høst for sluttføring, før hele prosjektet står ferdig sommeren 2020.

Fornøyde samarbeidspartnere
- Vi er veldig fornøyd med resultatet. Arbeidene har vært utfordrende, med blant annet krevende grunnforhold, tidevann og eksisterende infrastruktur. Vi hadde ikke klart dette uten en løsningsorientert byggherre. Underveis har vi også fått til en god dialog og gjensidig respekt mellom de involverte partene i prosjektet, sier en stolt Bjørn Egil Solvang, prosjektleder i Steen & Lund..

- Samarbeidet med Steen & Lund, konsulentene og andre involverte har vært svært konstruktivt og hyggelig, uttaler Johan Steffensen, prosjektdirektør i Bærum kommune.

- Prosjektet har vært komplisert, med arbeider i elv, miljøhensyn etc, og både kontraktsform og planlagte løsninger måtte justeres underveis. Her har alle vært innstilt på å jobbe sammen for å finne de beste løsningene innenfor de fastlagte rammene, uten å gå på bekostning av kvaliteten og det endelige resultatet. Jeg har god erfaring med Steen & Lund fra både Nansenparken og Teglverksdammen i Oslo, og takker for godt gjennomført samarbeid også på Elvepromenaden i Sandvika, avslutter Steffensen.

Tilrettelagt for allsidig bruk
Elvepromenaden er tilrettelagt for allsidig bruk, blant annet med en bred trebrygge med nivåer som åpner opp ned mot elven, blant annet til glede for kajakkbrukere. Området har også gjestebrygger og møbleringssoner. Elven i Sandvika sentrum har tidligere vært utilgjengelig, men med elvepromenaden har området blitt et hyggelig sted å oppholde seg.

Bruk av overflatevane
- Litt spesielt for dette prosjektet er at vi tar vi vare på overflatevannet. Vannet blir ledet i åpne vannrenner igjennom prosjektet for å få vannet nærmere publikum og ut i sandfang som igjen tar vannet ut i fordrøyningsmagasin under plantebedene. Man må nok fremdeles vanne planter, men ikke like ofte. Normalt blir dette ført inn på tette anlegg og ut på offentlig nett, eller gjennom fordrøyning/forsinker og ut på offentlig nett, forteller Bjørn Egil Solvang.

Høy kvalitet
- Det er lagt vekt på høy kvalitet på materialene langs promenaden, i alt fra gatestein og treverk til beplantning og lysdesign. Blant annet er det brukt en spesiell fleksibel fugemasse mellom steinene, lagt på samme måte som ved flislegging. Dette gjør at grunnlaget skal tåle hard belastning. Metoden er lite brukt i Norge tidligere, men brukes nå også rundt Stortinget i Oslo sentrum, sier Solvang.

- Elvepromenaden er allerede flott, og enda finere skal det bli frem mot ferdigstillelsen av hele området i 2020, avslutter en tydelig stolt prosjektleder.