Stavsberg skole og Furneshallen

Med ferdigstillelsen av Stavsberg skole og Furneshallen, er Ringsaker kommune vel i mål med sin storsatsing på skoleutbygginger.

FAKTA

Sted: Ringsaker

Prosjekttype: Skole og idrettshall

Bruttoareal: 7.700 kvadratmeter

Totalentreprise: 201,57 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Ringsaker kommune

Totalentreprenør: Syljuåsen

Arkitekt: Pir2 Arkitekter

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Rådgivere: RIB, RIE, RIA, RIBr, RIG og RITB: Sweco l PGL: Byggeråd l PGLT: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Minel Gjøvik Installasjon l Rør: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Graving og utomhus: Dobloug Entreprenør l Fabrikkbetong: Betong Øst l Støping betongulv: Tiller Vimek l Sliping betonggulv: Betotec l Prefab betongkonstruksjoner: Opplandske Betong l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek. Verksted l Limtre: Moelven Limtre l Mur- og flisarbeider: Espa Murmesterforretning l Innvendige tømrerarbeider: Østlandske Gipsmontasje l Ytterveggselementer: RVT l Byggevarer og innerdører: Byggmakker Gjøvik l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Lås og beslag: Lås & Sikring l Taktekking: Isotak Bygg l Blikkenslagerarbeider og ytterveggselementer: Berglund Stål og Blikk l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Glass og aluminiumsfasader: Norske Metallfasader l Maler og byggtapetserer: Morten Skancke l Systemhimlinger og systemvegger: Tøftum Innredning l Kjøkkeninnredning: HTH Kjøkkenforum l Solskjerming: Hunter Douglas Architectural Norway l Sportsgulv: Egas Sport l Garderobeskap og faste benker: Grande Interiør l Heis: Kone

De siste årene har Ringsaker kommune investert store beløp i utbygging av skoler, med Brøttum skole, Mørkved skole, Moelv skole og nå sist i rekken, Stavsberg skole helt mot grensen til Hamar.

I desember kan 420 elever kan glede seg til å flytte inn i den nye skolen som trolig kan skilte med det som må være det ypperste av utsikt i Hedmark med utsikt til Mjøsa og det omkringliggende kulturlandskapet. Den nye skolen er både leken og fargerik. Den 28 mål store tomta er fylt opp med et utomhusområde med alt en barneskoleelev kan ønske seg, og innvendig er fargepaletten flittig brukt.

Har fått dreisen på skoleprosjekter

Prosjektet er gjennomført i en samspillsentreprise der Syljuåsen har vært totalentreprenør. Syljuåsen bygde også Moelv skole og idrettshall for Ringsaker kommune, og har dermed vært sammenhengende involvert i skoleprosjekter for kommunen siden 2015. Entreprenøren ferdigstilte Moelvhallen samtidig som prosjektutviklingen for Stavsberg skole og Furneshallen pågikk.

– Vi har fått dreisen på skoleprosjekter nå, fastslår prosjektleder Anders Myhre i Syljuåsen.

Ved kontraktsinngåelse var planen at skolebygget skulle være klart til skolestart 2020, men entreprenøren så tidlig at det var mulig å realisere prosjektet et halvt år tidligere, uten et voldsomt press i fremdriftsplanen.

– Ett av Ringsaker kommunens suksesskriterier i sine prosjekter, er at de ikke setter for stramme tidsfrister. De er opptatt av at prosjekter skal la seg realisere, og ikke minst bli skikkelig testet før det tas i bruk, sier Myhre.

Prosjektleder Eirik Øyen i Ringsaker kommune opplyser at Syljuåsen vant frem for Stavsberg skole gjennom kvalitet, oppgaveforståelse og kompetanse på tilbudt personell.

– Selv om Moelv skole ikke var ferdigstilt mens konkurransen på fikk, hadde Syljuåsen levert en god søknad gjennom arbeidene som var utført i det prosjektet,
sier han.

– Er det mye likheter mellom de to skoleprosjektene?

– Ringsaker kommune har utviklet en bygghåndbok, som er det styrende dokumentet. Men det er annet romprogram og en annen bruker, og kommunen lar brukeren sette sitt preg på prosess og løsning, og i dette prosjektet har det også vært en annen arkitekt, sier Myhre.

Prefabrikkerte løsninger

Det er Pir2 Arkitekter som har vært arkitekt for Stavsberg skole og idrettshall. Prosjektet er på totalt 7.700 kvadratmeter BRA. Syljuåsen har hatt en totalentreprise på 201,57 millioner kroner.

– Det har vært et tett og nært samarbeid fra dag en med entreprenør, rådgivere og brukerne. Vi har fant raskt et omforent prosjekt med riktig kvalitet til riktig pris, og som alle de involverte kunne stå inne for, sier Øyen.

Myhre forteller at det ikke var tegnet en strek da prosjektutviklingen startet.

– Prosjektutviklingen er en kompakt fase der vi raskt kom opp med en løsning som utkrystalliserte seg. Skolen består i av fem bygg formet som bokser med et felles samlingspunkt i et hjerterom, der alle bygningskroppene møtes, forklarer han.

Hjerterommet er bygget i en konstruksjon i limtre, mens resterende del av selve skolebygget er bygd i stål, prefabrikkerte sjakter og vegger i betong og hulldekker i betong. Flerbrukshallen er bygget opp i en sandwichkonstruksjon. I skolebygget er prefabrikkerte veggelementer i tre levert av RVT. Prosjektet er i stor grad utført med prefabrikkerte løsninger. Det er kun ett av byggene som har kjeller. Kjelleren er plasstøpt og inneholder tekniske rom, garderober for idrettshallen og et styrkerom.

Arkitektens hovedgrep

Arkitekt Jan Klauza i Pir2 Arkitekter opplyser at det har vært et viktig arkitektonisk hovedgrep å bryte opp bygningsvolum og fasadeuttrykket.

– Skolen og Furneshallen er derfor organisert som en klynge av fire forskutte volumer rundt en felles aula for å sikre mest mulig dagslys for lærerarbeidsplasser og undervisningsarealer, men også nyansere møtet med uterommene, sier han.

Det er benyttet klar royalimpregnert furu for å oppnå et bredt spekter i patineringen, og for to av volumene er det valgt en pulverlakkert, sinuskorrugert platekledning for å forhindre et helt homogent fasadeuttrykk i det patineringen utjevnes over tid. For de to øvrige bygningskroppene er det lagt utenpåliggende spiler for å skape et relieff i fasaden.

– Kombinasjonen av disse fasadeuttrykkene bidrar til en skiftende fremtoning fra ulike hold, sier han.

Hjerterommet i limtre har sambruk med Furneshallen og internt mellom skolens ulike funksjoner som bibliotek, musikkrom, skolekjøkken og SFO.

– Utover å oppfylle denne funksjonaliteten har det også vært viktig for oss å skape et rom som forhåpentligvis vil tilføre alle brukerne av bygget en positiv «pause» i skolehverdagen, og som over tid vil kunne være et identitetsbyggende samlingspunkt på et lokalt plan, sier han.

Prosjektet har hatt en stor grad av brukermedvirkning helt fra intern organisering under innledende skissefase og frem til valg av innvendig fargepalett samt interiør i sluttfasen.

– Med bakgrunn i skolens ønske om å ha ulike farger for hvert trinn, ble det utviklet et fargekonsept hvor hvert bygg har en individuell fargepalett på innvendige dører, vegger og møblement, sier arkitekten.

Samspill skaper åpenhet

Prosjektleder Myhre fastslår at det har vært god fremdriftsstyring på byggeplassen underveis i prosjektet.

– Det har vært et godt samspill mellom alle de involverte, og vi har hatt med oss alle de tekniske entreprenørene fra det forrige skoleprosjektet i Moelv. Vi opplever at vi har samkjørt gruppa godt. Alle vet hva som forventes og hva de skal levere, sier han.

Byggherre Ringsaker kommune mener at samspill har vært en god gjennomføringsmodell for de siste skoleprosjektene kommunen har bygd.

– Det er en krevende og lang prosess, men vi har tro på samspill som gjennomføringsmodell. Resultatet er et prosjekt med åpenhet, der en stor gruppe er sammen om å gjennomføre et flott prosjekt. Vi har ikke hatt noen konflikter, og vi har god tro på at vi treffer på kostnadene. Vi er også overbevist om at både elever og lærere blir fornøyde med den nye skolen, sier Øyen i Ringsaker kommune.


Flere prosjekter