Stavangerfirma vant Stovnertomten i Reinventing Cities

Stavanger-firmaet Ineo Eiendom med sitt prosjekteringsteam vant konkurransen om Fossumdumpa på Stovner i «Reinventing Cities»-prosjektet i Oslo.

RECIPE FOR FUTURE LIVING. Ineo Eiendom AS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak AS, Vill Energi AS, Léva Urban Design AS, Resirqel AS, Mad Communication AS, Deichman Bibliotek Stovner.

Gjennom «Reinventing Cities»-prosjektet på Stovner i Oslo vil de bygge 16.000 kvadratmeter med boliger og næringslokaler av «søppel». Totalt skal 150 leiligheter bygges, og planene til Ineo Eiendom er noe som aldri har blitt gjort i Norge tidligere. Vinduer, hulldekker og store elementer fra gamle bygg skal brukes på nytt. Blant annet skal de bruke de gamle trappene som sto i regjeringskvartalet. Ineo Eiendom er ikke mer enn fem ansatte, men har vært involvert i flere store boligprosjekter i distriktet de siste årene. Ineo Eiendom mener at de med byggeprosjektet i Oslo kan ta ned klimagassutslippene med 90 prosent i motsetning til et tradisjonelt bygg. Her skal det også være næringsvirksomhet, og de har avtale med Røde Kors «Nettverk etter soning», og skal opprette en gründer-hub på bakkeplan hvor gründere innen fornybar energi skal få gratis kontorer. Et sykkelhotell er også med i planene.

– Vi har ikke alle leietakerne klare, men vi er i dialog med mange. Det blir en spennende prosess videre med å jobbe med leietakene for å fylle opp første-etasjen, sier markedssjef Roy Klungtvedt til Byggeindustrien.

– Når det gjelder gjenbruksmaterialene til fasadene, har vi fem, seks bygg i distriktet med veldig kort avstand til byggeprosjektet. Det skal plukke ut enormt mange komponenter til gjenbruk. På Fossumtomten blir det satt opp en fabrikk som skal videreforedle byggematerialene. Det meste av kostnaden med dette gjenbruksprosjektet er faktisk arbeidstimer, og ikke materialkostnader. På et vanlig prosjekt er det omtrent fifty-fifty fordelt, fremholder Klungtvedt.

Han påpeker at det minst miljøvennlige elementet i prosjektet er solcellene. Folk flest oppfatter solcelle som ultra miljøvennlig, og det er det også. Produksjon og transport av solcellene har her høyest CO2 avtrykk i hele prosjektet. Dette forteller hvor miljøvennlige prosjektet er.

– Nå starter arbeidet fra ide og konsept til å sette det ut i livet. Vi gleder oss enormt til å ta fatt på jobben sammen med våre samarbeidspartnere. Prosjektet er tenkt gjennomført som en stor totalentreprise, og den prosessen starter vi med nå. Vi er interessert i å komme i kontakt med entreprenører som har erfaring med gjenbruksbygging og som har en interesse i dette, både lokalt i Stavanger og på Østlandet.