Foto: Christopher Griffiths/Skanska

Statsbyggs nye Svalbard-boliger krever halvparten så mye energi som de gamle

60 nye modulboliger i Longyearbyen på Svalbard reist av Statsbygg i 2019 har oppnådd gode resultater når det kommer til energieffektivitet.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding torsdag.

I 2019 ferdigstilte Statsbygg 60 nye boliger Gruvedalen i Longyearbyen på Svalbard. Boligene erstatter blant annet boliger som ble tatt i snøskred i 2015 og 2017.Totalt er det bygget 8.000 kvadratmeter boliger, fordelt på tre-, fire- og femroms leiligheter i seks bygninger. Boligene er produsert som moduler i Steinkjer og fraktet til Svalbard med båt, heter det i meldingen fra Statsbygg.

‒ Boligene er bygget etter passivhusstandard. Etter ett år i drift kan vi nå måle resultatet, og sammenligne energiforbruket i ny og gammel boligmasse, sier Bente Næverdal i Statsbyggs nordlige driftsområde.

Næverdal forteller at energiforbruket i de nye boligene er gjennomsnittlig 144 kilowattimer per kvadratmeter per år. I den eldre boligmassen er strømforbruket mellom 300 og 350 kilowattimer per kvadratmeter per år. De eldre boligene bruker altså dobbelt så mye energi som de nye.

De nye boligene har bedre og tykkere isolasjon, og har bedre vindtetting. De er også bygget på pæler til fjell. Det er ikke den gamle bebyggelsen. De er derfor mer utsatt for setningsskader, og er mindre tette. Mange av de gamle boligene er preget av at de ble bygget for midlertidig bruk, mens de har vært i bruk mye lengre enn det som var meningen, heter det i pressemeldingen.

De gamle boligene er mest representative for boligmassen på Svalbard. Statsbygg har nå startet et energiøkonomiseringsprosjekt på seks av de gamle spisshusene som er typiske for Svalbard. Statsbygg vil i første omgang undersøke hvilken effekt måling og moderne styring av energiforbruk kan gi av strømbesparelser. Etter bare noen ukers drift, melder Statsbygg om lovende resultater. Den store, statlige byggherren skriver videre at de ønsker å ta ansvaret for å få ned energiforbruket slik at kullkraftverket i byen kan avvikles. Ingen vet dog hva det gamle kraftverket skal erstattes med, skriver Statsbygg.