Statsbygg og SHA-leder Tanja Dugstad (i midten) strammer inn kontraktskravene. Foto: Statsbygg.no

Statsbygg vil utestenge useriøse fra konkurranser

Mislighold av kontraktsforpliktelser skal få betydning i fremtidige konkurranser, og entreprenører som bryter kontrakter kan bli kastet ut av pågående prosjekter.

En rekke nye og innstrammede kontraktskrav i Statsbyggs tre «kontraktsbibler» – blåboka, totalentrepriseboka og entrepriseboka – skal gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene.

Ett av grepene Statsbygg tar, er å utestenge entreprenører og underentreprenører med et brokete rulleblad.

Onsdag presenteres de innstrammede reglene for bransjen på et frokostmøte i Statsbyggs lokaler.

– Dersom en entreprenør eller underentreprenør blir tatt for mislighold, åpner vi nå opp for å kunne utestenge denne aktøren fra fremtidige konkurranser. Vi har ikke lov å svarteliste selskaper og en eventuell utestengelse må baseres på objektive kriterier. Denne listen er vi i ferd med å utarbeide nå, og vi begynner med derfor med en gradvis innføring av praksisen på våre prosjekter, sier SHA-leder i Statsbygg, Tanja Dugstad til Byggeindustrien.

Kan heve kontrakter

Statsbygg varsler også en tøffere tone ved mislighold av kontrakter som utlyses med nye kontraktbestemmelser.

Ved gjentatte brudd på krav til SHA og lønns- og arbeidsvilkår, vil blant annet byggherren ha mulighet til å heve kontrakten, selv om forholdene rettes opp.

– Frem til nå har entreprenører og underleverandører hatt rett til å ordne opp i forhold som vi mener er misligholdt, for eksempel brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Men ved gjentatte brudd, har vi nå åpnet opp for å heve kontrakten selv om de retter opp hvert enkelt forhold, sier Dugstad.

Endrer sanksjonsstrategi

Statsbygg vil også endre sanksjonsstrategi ved brudd på etiske krav eller manglende oppfølging nedover i leverandørkjeden.

Nå vil de kreve handling fremfor bøter og mulkt.

– I dag har det vært vanlig å gi dagbøter og dagmulkt ved brudd på sideforpliktelser, det vil si alt som ikke har med selve byggearbeidene å gjøre. Nå fjerner vi disse sanksjonsformene, fordi vi ser at de ikke har ønsket effekt, sier Dugstad og forklarer det med et ønske om å bidra til utvikling i bransjen.

– Derfor skal vi nå følge entreprenørene og underleverandørene tettere opp og kreve at de utvikler systemer som blant annet sikrer at etiske retningslinjer blir fulgt, sier Dugstad.

Fornøyde i BNL

I Byggenæringens Landsforbund (BNL) er de positive til at Statsbygg strammer inn kontraktskravene for å luke ut de useriøse aktørene.

– BNL etterspør krevende kunder. Vi er derfor fornøyde med at Statsbygg som en stor offentlig byggherre viser gjennom revisjon av ny blåbok økt innsats og fokus som kan bidra til at det lønner seg å være seriøs, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL til Byggeindustrien.

Endringene ligger nå til intern godkjenning og vil mest sannsynlig tre i kraft fra 16.9.2015.