Foto: Statsbygg

Statsbygg tildelte "Den gylne hjelm" til arbeidene med fjellanlegget til Nasjonalbiblioteket

Byggeprosjektet som sikrer Norges hukommelse er tildelt "Den gylne hjelm" i regi av Statsbygg.

I Mo i Rana utvider Statsbygg med Veidekke som entreprenør fjellanlegget til Nasjonalbiblioteket. Arbeidet vil gi en magasinutvidelse på til sammen 110.000 hyllemeter og en mangedobling av den digitale magasinkapasiteten. På denne måten skal de nye magasinene sikre nasjonens hukommelse i et 1000-årsperspektiv.

Nå er dette byggeprosjektet også tildelt en pris. I konkurranse med flere andre gode kandidater er utvidelsen av fjellanlegget tildelt "Den gyldne hjelm 2019".

- Dette er et foregangsprosjekt som inspirerer oss til å bli enda bedre på det som er aller viktigst for oss, nemlig at alle kommer trygt hjem fra jobb, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg i en pressemelding.

I juryens begrunnelse heter det:

"Prosjektet er preget av et godt samarbeid mellom entreprenør, koordinator for utførelse og byggherre. Det vises et stort engasjement for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosjektorganisasjonen. Gjennom planlegging og praktiske løsninger er det lagt til rette for utmerket sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeid. Villigheten til å rapportere uønskede hendelser og farlige forhold har vært stor i alle ledd i prosjektet. Hendelser blir tatt tak i på en konstruktiv måte, og tiltak blir iverksatt og fulgt opp. Det gjennomføres obligatoriske morgenmøter der HMS er en viktig del av agendaen. Byggeplassen oppfattes som velorganisert og ryddig. Prosjektet har oppnådd krav mht. faglærte, lærlinger samt rapporteringsvillighet."

"Den gylne hjelm" er en pris Statsbygg deler ut for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeid i egne byggeprosjekter. Kåringen baserer seg på 28 inspeksjoner gjennomført i 2019. De andre nominerte var Campus Ås, Oslo fengsel og NTNU Retorten i Trondheim.