Entrepriseforum 2020 ble arrangert som et webinar. Fra venstre: EBA-advokat Siw Linnerud, partner Harald Fosse, partner Jørgen Aardalsbakke og senioradvokat Madeleine Bråthen Bjaaland i Advokatfirmaet Grette.

Statsbygg-sjefen - Ingen er tjent med politisk spill rundt hvordan et prosjekt skal deles opp

Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og styreleder i Nye Veier, mener det er bransjen og ikke stortingspolitikerne som må avgjøre hvor store kontrakter det norske markedet kan håndtere.

Harald Nikolaisen deltok på Entrepriseforum 2020, som Advokatfirmaet Grette står bak. Temaet for webinaret var store kontrakter. Da Nikolaisen fikk spørsmålet om hva en stor kontrakt er, kom han inn på den politiske debatten rundt oppdelingen av de største kontraktene i det norske markedet.

– Jeg tenker at vi ikke skal gjøre det til et spørsmål for politikeren på Stortinget hvordan et prosjekt skal deles opp. Det spillet er ingen tjent med, sier Nikolaisen før han svarer konkret på hva han definerer som et stort prosjekt.

– På byggsiden vil jeg si at en kontrakt som tenderer en milliard kroner er stor, mens på anleggssiden er en kontrakt på 3-4 milliarder å regne som stor, sier Nikolaisen.

Han mener det er viktig at byggherrene hele tiden er i dialog med markedet slik at strikken for kontraktsstørrelser ikke dras for langt.

- Jeg tror det gjelder for byggherrene å ta signalene fra markedet tidlig slik at vi får justert tidsnok, sier Nikolaisen, og understreker viktigheten av at det ikke går idelogi i diskusjonen rundt kontraktsstørrelser.

– Må snakke med markedet

Han får støtte av advokat Siw Linnerud i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

– Hvor grensen går for hva som er en stor kontrakt og hva som er en for stor kontrakt, handler egentlig om å snakke med markedet. Skal man få til en god konkurranse, så må markedet vite hva som kommer, de må få gi innspill på entreprismodellen som egner seg best, og gjerne også på anskaffelsesmetode. Dialogen med markedet tror vi er helt sentral for å få til god konkurranse. Da vil man også få svar fra markedet på hva som er den mest hensiktsmessige oppdelingen av kontraktene, sier Linnerud.

EBA-advokaten kommer også inn på hva entreprenørforeningen mener er en øvre grense for kontraktsstørrelse hvis man skal oppnå god konkurranse i det norske markedet.

– Det har blitt en enorm økning i kontraktsstørrelse, og det gjør at man nå rygger litt tilbake og sier at det kan bli litt for stort når en kontrakt blir på ti milliarder. Kontrakter på to til fire milliarder er det norske markedet fint i stand til å konkurrere på, men blir det mye større så er det utfordrende, sier Linnerud.

Jusprofessor Knut Kaasen deltok på webinaret fra hjemmekontoret.

Store kontrakter handler om styring

Jusprofessor Knut Kaasen velger en annen innfallsvinkel enn størrelse i kroner når han skulle svare på hva en stor kontrakt er.

– Det er ikke mulig å trekke skarpe grenser for hva som er en stor kontrakt, men det er noen særtrekk og det handler om behov for styring. De store kontraktene er de som krever styring, hvor man har råd til å skaffe seg styring, og hvor man er villig til å bruke de virkemidlene som det krever, selv om det er litt i strid med det tradisjonelle holdningen om at en mann er en mann og et ord er et ord. Dette har også bransjen innsett når de ber Standard Norge om å prioritere jobbingen med standardiseringer i store prosjekter, sier Kaasen.

Ikke bare størrelsen som betyr noe

Panelet Advokatfirmaet Grette hadde invitert til årets utgave av Entrepriseforum, la vekt på at det ikke bare er størrelsen på kontrakten som bestemmer om den er for stor til at det norske entreprenørmarkedet kan konkurrere om den.

– Det er ikke bare størrelsen som betyr noe. Det er kompleksiteten i det som skal gjøres og det er risikoen knyttet til prosjektet. For eksempel vil ikke en relativt ukomplisert masseflyttingsjobb med lite bruer og lite vanskelige tunneler være spesielt krevende for det norske markedet, selv om kontrakten er på 3-4 milliarder kroner. En kontrakt på 1,5 milliarder som omfatter en stor og kompleks bru er derimot et komplisert prosjekt for norske entreprenører, sier Harald Nikolaisen.

Risikoen sentral

EBA-advokat Siw Linnerud mener risikoen i prosjektene står sentralt i diskusjonen om kontraktsstørrelser.

– Får vi ned risikoen er norske entreprenører med på å konkurrere om veldig store kontrakter, og vi ønsker store kontrakter, sier Linnerud.

Stor betydning

Partner Harald Fosse i Grette, spør deltakerne i webinarpanelet om kontraktsstørrelser handler mye om kontraheringsprosessen.

– Ja, det mener jeg absolutt. Bruker man litt kompliserte og omfattende anskaffelsesmetoder som krever mye av partene, så er det allikevel verdt det i en stor kontrakt fordi man får avklart ting i forkant og man får rett og slett et bedre prosjekt. Kontraheringsprosses og også entrepriseform har stor betydning for hvor stor en kontrakt kan være, svarer Linnerud.