Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statsbygg-sjefen: Bygg mindre nytt

- I det lange løp er det mest miljøvennlige vi kan gjøre å utnytte eksisterende arealer best mulig, sier Statsbyggs administrerende direktør.

Statsbygg legger i dag fram sin årsrapport for 2018. Den viser at Statsbyggs samlede investeringsnivå i fjor var rekordhøye 6,8 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra året før, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen mener allikevel at vi må bygge færre nye bygg.

- Få land i Europa bygger så mye nytt som Norge. I et miljøperspektiv er det problematisk, påpeker han.

- Det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å utnytte de arealene vi har best mulig, løse nye behov uten nybygg, og heller bygge om eller bygge til. Vi må også passe på å lokalisere offentlige institusjoner slik at de genererer minst mulig transport, og har en miljøvennlig energi- og materialbruk.

Nikolaisen viser til at Statsbygg er i gang med flere store byggeprosjekter: –Nytt nasjonalmuseum, nytt bygg for livsvitenskap for Universitetet i Oslo og ny campus for Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på Ås, er under oppføring. Snart starter også byggingen av nytt regjeringskvartal i Oslo og senere skal Statsbygg bygge ny campus for NTNU.

- Vi er inne i de store prosjektenes tidsalder. Alle disse prosjektene er nasjonale løft, som det er stort behov for og ikke kan løses på andre måter. - Jeg er opptatt av er at vi i framtiden må belaste miljøet mindre og utnytte de arealene vi alt har langt bedre, understreker Nikolaisen, og legger til: -Halvparten av alle kontorer i Europa står tomme til enhver tid. Dette representerer en sløsing med ressurser som vi ikke kan leve med i et miljøperspektiv.