Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter. Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Statsbygg og Bane NOR inngår BIM-samarbeid

Statsbygg og Bane NOR har signert en samarbeidsavtale som lar Bane NOR bruke de samme BIM-kravene som Statsbygg.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding onsdag.

Statsbygg og Bane NOR etablerte, ifølge pressemeldingen, et uformelt samarbeid for å dele kunnskap og erfaringer rundt bygningsinformasjonmodeller (BIM) tidligere i år. Samarbeidet er nå konkretisert, og de to store statlige byggherreorganisasjonene har undertegnet en samarbeidsavtale som gir Bane NOR muligheten til å bruke de samme kravene til BIM som Statsbygg har satt i sin håndbok

Bane NOR vil etter avtalen kunne bruke den samme databasen som Statsbygg bruker. I første omgang vil Bane NOR stille krav om bruk av BIM i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Etter hvert vil kravene også brukes i andre utbyggingsprosjekter, og bli vurdert innført i alle prosjekter i Bane NOR, heter det i pressemeldingen.

Statsbygg og Bane NOR vil samarbeide om videreutvikling om BIM-prosesser og -systemer som en del av samarbeidsavtalen.

‒ Statsbygg har gjort en fantastisk jobb med sin database SIMBA de siste årene, og vi ser med stor glede fram til videre samarbeid, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig BIM i Bane NOR.

‒ Det at vi kan gå sammen med en annen stor byggherre om å stille krav til bransjen er utrolig spennende og viktig. Vi tror at dette arbeidet som gjøres med BIM kan få store positive ringvirkninger for samferdselsprosjekter i årene som kommer, supplerer utbyggingsdirektør Stine Undrum, som signerte samarbeidsavtalen på vegne av Bane NOR.

‒ Vi er opptatte av å standardisere måten vi stiller krav til informasjonsleveranser i næringen. Samarbeid med andre bestiller og eiere er derfor viktig for oss. Vi er meget positive til utviklingen i samarbeidet med Bane NOR, kommenterer Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter.