Ill. Snøhetta

Statsbygg har mottatt evalueringskomiteens rapport om nytt regjeringskvartal

Statsbygg har mottatt evalueringskomiteens rapport om parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal. Her finner du den 146 sider lange rapporten.

- Det skal bli spennende å lese rapporten. Evalueringskomiteen har gjort en god og grundig jobb, sier prosjektleder Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.

Som en del av arbeidet med en statlig reguleringsplan, har Statsbygg gjennomført et parallelloppdrag. Seks arkitekt- og konsulentteam har levert forslag til hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. En evalueringskomité bestående av ti fagpersoner, engasjert av Statsbygg, har evaluert forslagene. Komiteen har pekt på fordeler og ulemper som Statsbygg kan ta med videre i prosessen med den statlige reguleringsplanen. Nå er rapporten fra komiteen ferdigstilt.

Det er viktig å presisere at parallelloppdragene ikke har vært en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess der det ikke skulle kåres noen vinner.

- Dette markerer slutten på idefasen i planarbeidet. Fra nå av skal ideer bearbeides og konkretiseres for å ende opp i en ferdig reguleringsplan, sier Ulltveit-Moe.

Statsbygg skal nå, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeide et forslag til byplanprinsipper som skal legges til grunn for den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

- Statsbygg anser idefasen og prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. De utvalgte arkitekt- og konsulentteamene har gjort en kjempejobb og levert et grundig og godt materiale. Forslagene har vært utstilt, og vi har hatt et åpent møte. Vi har fått en offentlig debatt, og i tillegg til evalueringsrapporten har vi også fått innspill fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Det har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet, sier Jo Ulltveit-Moe.

Les rapporten her