Statsbygg deles

Statsbygg blir trolig splittet opp i flere aksjeselskaper. Målet er å unngå ytterligere milliardoverskridelser, skriver NTB. Statsbygg har de siste årene vært utsatt for sterk kritikk på grunn av store overskridelser, blant annet i forbindelse med det nye Rikshospitalet og ombyggingen av Slottet.

Deler av Statsbygg kan bli lagt under Arbeids- og administrasjonsdepartement, mens andre deler blir selskaper som skal konkurrere mot private selskaper, opplyser administrasjonsminister Victor Norman til NRK. Han avviser at Statsbygg skal legges ned, men sier at det er formålstjenlig å dele opp oppgavene. En slik omorganisering betyr at det er selskapene selv som må bære konsekvensene dersom de ikke klarer å holde budsjettet.