Nybygg for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT. Illustrasjon: Filter Arkitekter

Statsbygg bygger Nord-Norges største solcelleanlegg

Statsbygg etablerer Nord-Norges største solcelleanlegg ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Solcelleanlegget skal installeres på taket til nybygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), som nå er under oppføring ved UiT. Det vil sannsynligvis bli verdens største solcelleanlegg nord for polarsirkelen, skriver Statsbygg i en pressemelding fredag.

– Dette er et spennende klimatiltak, som vil gi oss mer kunnskap om hvilke muligheter vi har i nord. Solcelleanlegget vil gi en årlig energiinnsparing på 140.000 kilowattimer. Det skal være klart til bruk når bygget står klart til semesterstart i 2020. Investeringskostnaden er på cirka 4,5 millioner kroner før merverdiavgift, forteller byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Anlegget er langt på vei et testprosjekt både for UiT og Statsbygg, heter det i pressemeldingen. UiT har allerede i dag et mindre testanlegg for solceller i Tromsø, mens Statsbygg har solcelleanlegg på flere bygninger lenger sør i landet.

Ved testanlegget til UiT er det blant annet dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle. Samtidig spiller begrenset tilgang på lys deler av året negativt inn. På det nye anlegget skal solcellene ligge med lav vinkel for å fange sola over størst mulig del av døgnet.

– Dette er et pilotprosjekt for å se hvor mye vi kan få ut av solceller i nordlige strøk. En åpenbar utfordring for anlegget om vinteren er mørketid og snø som dekker solcellene. På den andre siden er forholdene optimale med midnattssol om sommeren, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontrakten mellom Statsbygg og UiT er en såkalt grønn tilleggskontrakt.

Statsbyggs ambisjon er, ifølge pressemeldingen, å ha en klimanøytral eiendomsportefølje i 2030 i tråd med kravene i klimaforliket.