Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med kostnadsrsamme på 12,5 milliarder. Der har de tatt i bruk et program som prosjektdirektøren har eierinteresser i. Statsbygg har bidratt til utvikling av programmet på prosjektet. Foto: Ingvill Hafver
Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med kostnadsrsamme på 12,5 milliarder. Der har de tatt i bruk et program som prosjektdirektøren har eierinteresser i. Statsbygg har bidratt til utvikling av programmet på prosjektet. Foto: Ingvill Hafver

Statsbygg bidro til utvikling av programvaren som egen direktør hadde eierinteresser i

Statsbygg satte av både tid og penger på å utvikle prosjektstyringsverktøyet som prosjektdirektøren selv har eierinteresser i. Da prosjektet endret kontraktsstrategi høsten 2022, bestilte Statsbygg opplæring til mer enn 100 personer som skulle benytte programmet.