Statoil har inngått milliardkontrakt

Statoil har inngått en rammekontrakt med oljeserviceselskapet Subsea 7 verdt 2 milliarder kroner.

Avtalen innebærer inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner og rørledninger.

– Med økt fokus på levetidsforlengelse og muligheter for økt olje- og gassproduksjon ved bruk av eksisterende infrastruktur er det et voksende behov for slike undervannstjenester, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Tjenesten inneholder bruk av utstyr, personell og fartøy på norsk, britisk, nederlandsk, dansk, tysk, belgisk og fransk kontinentalsokkel. Operasjonell oppstart er planlagt 1. juli. Avtalen har en varighet på fem år.