Frp-leder Sylvi Listhaug krever nå at regjeringen setter sammen en helhetlig energiplan der fremtidig forbruk blir satt opp mot fremtidig kraftproduksjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug krever nå at regjeringen setter sammen en helhetlig energiplan der fremtidig forbruk blir satt opp mot fremtidig kraftproduksjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statnett tror norsk strømforbruk vil skyte i været – Frp etterlyser en plan

Veksten i norsk kraftforbruk fram mot 2050 kan bli enda større enn tidligere forventet, skriver Statnett i en ny delrapport. Nå krever Frp en energiplan.

Det årlige strømforbruket i Norge er for tiden på om lag 140 terawattimer (TWh), skriver E24.

Statnett anslår at dette øker til 178 TWh i 2030 og helt til 220 TWh i 2050, ifølge basisscenarioet i den nye rapporten. Det tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent fra i dag til 2050.

Bakgrunnen for den anslåtte forbruksveksten er ambisiøse klimamål og mål om industrivekst, påpeker Statnett.

– Forbruksveksten som kommer, er en følge av at vi skal nå våre klimamål og forpliktelser, eksisterende virksomheter skal elektrifiseres, og ny grønn industri skal etableres. Spørsmålet er hvor stor veksten blir, og hvordan Norge skal ivareta sine konkurransefortrinn, sier Statnett-sjef Hilde Tonne.

Frp-leder Sylvi Listhaug krever nå at regjeringen setter sammen en helhetlig energiplan der fremtidig forbruk blir satt opp mot fremtidig kraftproduksjon.

– Vi kan ikke bare øke forbruket uten å samtidig ha en plan for å øke produksjonen, sier hun til E24.

Hun ber regjeringen kartlegge hvor alt det nye forbruket skal komme, og hvordan det skal dekkes inn slik at strømprisen ikke blir uholdbar.

– Min store bekymring er at økt forbruk vil føre til skyhøye strømpriser også i årene som kommer. Vi hører hele tiden at vi skal bruke mer strøm, til batterifabrikker, elektrifisering av sokkelen, og at alle skal ha elbil, sier Listhaug.