Arbeidsplattformen ble bygget på stedet for å legge strømkabelen i Suldalsvatnet. Foto: StatnettKirsten Faugstad, North Sea Links prosjektleder for kabel. Foto: StatnettNorth Sea Link blir 720 kilometer lang når den er ferdig i 2021. Foto: StatnettNexans Skagerak skal legge kabelen til havs. Foto: Statnett

Statnett startet bygging på verdens lengste strømkabel

Bygging av den 720 kilometer lange strømforbindelsen mellom Norge og England, North Sea Link, har startet på norsk side i prosjektet.

Det skriver Statnett i en pressemelding fredag.

Oppstart på norsk side markeres av bygging av en 43 ganger 15 meter stor arbeidsplattform på Suldalsvatnet i Suldal i Rogaland.

‒ Det er viktig for oss å holde hjulene i gang i prosjektet, og vi er veldig tilfredse med at vi kunne starte opp som planlagt med denne operasjonen, selv når korona-restriksjoner har gitt oss ekstra utfordringer. At vi jobber på som planlagt, gir også inntekter til lokale aktører som hotell og annet næringsliv i Suldal, sier Kirsten Faugstad, North Sea Links prosjektleder for kabel.

Arbeidsplattformen ble bygget på stedet for å legge strømkabelen i Suldalsvatnet. Det er, ifølge pressemeldingen, ikke mulig å få skip til innsjøen, og derfor måtte den spesielle løsningen på plass.

North Sea Link består av to parallelle strømkabler mellom England og Norge, og den totale strekningen på kabeltraseen blir 720 kilometer når alt står ferdig i 2021. I Suldalsvannet er det lagt 2,8 kilometer parallelle kabler på over 200 meters dyp, skriver Statnett.

Arbeidet med å få kabelen på plass i sjøen fra Suldal starter i månedsskiftet mai/juni i år. Da legges det rundt 100 kilometer fra Hylsfjorden i Suldal kommune i Rogaland og ut gjennom fjordene til Nordsjøen. Dette arbeidet pågår hele sommeren og utover høsten. I 2021 legges ytterligere 144 kilometer i havet før den norskproduserte kabelen fra Nexans kobles sammen med kabelen som er produsert og lagt av Prysmian på engelsk side. Prysmian startet å legge kabelen fra England i 2018. I 2021 vil de ha lagt 2/3 av traseen fra England til punktet der Nexans overtar, skriver Statnett.