Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Foto: Statnett

Statnett satser på Bjerkreim transformatorstasjon

Statnett har sagt ja til å investere i en ny transformatorstasjon i Bjerkreim i Rogaland.

Det skriver den norske kraftutbyggeren i enpressemeldingfredag.

Den nye stasjonen skal knytte planlagt vindkraft til ledningsnettet, og blir bygget ut dersom det kommer minst 203 megawatt ny vindkraft i Bjerkreim, skriver Statnett.

I Bjerkreim er det gitt konsesjon til å bygge ut fem vindparker med en samlet produksjonskapasitet på 426 megawatt. Som et resultat av dette har Statnett søkt konsesjon til å etablere en ny transformatorstasjon.

Knyttet til den planlagte transformatorstasjonen i Bjerkreim vil også Lyse Elnett ha anlegg for å styrke det regionale ledningsnettet, heter det i pressemeldingen.

Utbyggerne av vindkraftparkene har, ifølge meldingen, ikke endelig vedtatt sine investeringer. Statnetts planer forutsetter at vindkraftaktørene bygger ut minimum 203 megawatt, altså i underkant av halvparten av den mengden det er gitt konsesjon til.

– Det er viktig med en god koordinering mellom vindkraftutbyggerne, Lyse Elnett og Statnett, understreker konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

– Derfor har vi avtalt en koordinert utbygging med aktørene, avslutter han.

Totalt sett er alle anleggene knyttet til transformatorstasjonen i Bjerkreim kostnadsberegnet til mellom 530 og 620 millioner kroner, og Statnetts anlegg vil utgjøre om lag tre firedeler av dette.

Forutsatt at vindkraftaktørene bekrefter at de vil bygge ut minst 203 megawatt innen 1. november, er planen at den nye transformatorstasjonen er ferdig bygget i 2019, heter det i pressemeldingen fra Statnett.